Bedre udnyttelse af farmakonomers kompetencer på privat apotek

Farmakonomernes kompetencer skal bruges bedre – og mere - på privat apotek.

Privat Apotek
Foto: Ty Stange

Farmakonomer på apotek skal spille en endnu større rolle i indsatsen for at sikre, at færre mennesker dør eller indlægges grundet problemer med medicin. Det kræver, at deres kompetencer udnyttes bedre, og at opgavevaretagelsen skal være fokuseret på det, de er bedst til: Medicin- og sundhedsrelaterede opgaver.

Ann-Mari Grønbæk Formand for Farmakonomforeningen
  1. Apoteksfarmakonomer skal løse flere sundhedsfaglige opgaver.
  • Farmakonomernes kompetencer skal bruges bedre – og mere - på privat apotek. Apoteksfarmakonomerne kan nemlig hjælpe langt flere borgere gennem medicinrådgivning - fx  med medicinsamtaler. Samtidig bør apoteksfarmakonomer ses som en ressource i den kommunale opgavevaretagelse relateret til medicin. Gennem undervisning og vejledning kan apoteksfarmakonomer understøtte borgerne, institutionerne og andre sundhedsprofessionelle i det nære sundhedsvæsen.
  1. Der skal være fokus på medicin og sundhed – ikke på mersalg af andre produkter.
  • Apotekerne har kun én berettigelse; de skal sikre, at borgerne får medicin og  rådgivning om medicin og sundhed. Det er derfor, der er ansat lægemiddeleksperter som farmakonomer og farmaceuter. Arbejdet på apotek skal dermed  primært have fokus på medicin og ikke på salg af andre varer. I dag er der desværre et alt for stort fokus på salg af andre varer.
  1. Farmakonomforeningen ønsker klare karrieremuligheder for apoteksfarmakonomer
  • Der skal være flere og tydeligere karrieremuligheder i apotekssektoren. Det kræver flere muligheder for faglig efteruddannelse fremfor kurser som er rettet mod enkelte produkter, så farmakonomer fx kan specialisere sig og få ansvar for at levere sundhedsfaglige ydelser, undervise, eller kan klædes på til rollerne som ledere og koordinatorer. Ansvaret skal arbejdsgiverne påtage sig. 
  1. Der skal være bedre arbejdsmiljø og work- life balance på apoteksområdet
  • I april 2015 vedtog Folketinget en ny apotekerlov. Siden er antallet af apoteker steget med langt over 60%. Åbningstiderne er også øget mange steder. Og der er ikke kommet flere ansatte. Derfor skal personalet løbe hurtigere, og vagtplaner har svært ved at gå op. Der kommer ikke flere penge fra medicin, så de mange nye udgifter til husleje mv. skal dækkes af salg af eks. cremer. Det betyder, at kerneydelsen – rådgivning om medicin og sundhed – er under pres. En VIVE-undersøgelse fra 2022 viser, at arbejdsmiljøet er udfordret med stress og et pres, der går udover work-life balancen. Den udvikling er uholdbar, og det er arbejdsgivernes ansvar at gøre noget ved det.

Kontakt

Ann-Mari Grønbæk
Ann-Mari Grønbæk

Formand

Dir.tlf: 2323 4711

amg@farmakonom.dk

Bjørn Klinke
Bjørn Klinke

Afdelingschef for politik og kommunikation

Dir.tlf: 2677 2640

bjk@farmakonom.dk


Emneord