Fire konkrete forslag til, hvordan farmakonomers kompetencer bruges bedst muligt i det offentlige sundhedsvæsen

Patienterne skal have mest muligt gavn af farmakonomernes arbejde.

Nikolaj

Farmakonomers kompetencer skal bruges, der hvor der er mest brug for dem. Derfor bør sundhedsvæsenet også investere i robotter og hjælpemidler, som kan aflaste farmakonomerne og sikre, at deres kompetencer bliver brugt bedst muligt. Vi skal optimere – så patienterne får mest muligt gavn af farmakonomernes arbejde.

Tina van der Klein Næstformand og formand for den offentlige sektion

Forslag 1: Medicinsikkerheden skal styrkes med autorisation

Farmakonomer bør autoriseres - for indlagte patienter har krav på samme patientsikkerhed omkring deres medicin, som i resten af deres behandling.

Farmakonomer er i dag ikke autoriserede sundhedspersoner, selvom de på hospitaler og i kommuner er en del af det patientnære og kliniske arbejde og bl.a. blander antibiotika, giver patienter medicin og laver gennemgang af patienters medicin.

Autorisationsloven sikrer, at sundhedspersoner kan fratages hele eller dele af deres ret til at behandle. Alle patienter, der får en behandling, kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis en sundhedsperson laver fejl. Uden autorisation er dette ikke en mulighed.

Forslag 2: Brug farmakonomernes kompetencer de rigtige steder

Brug farmakonomer dér, hvor der er behov! I et sundhedsvæsen med knappe ressource skal ingen farmakonomer ansættes til alene at varetage monotone og fysisk belastende opgaver som fx dispensering af medicin. Robotter skal – hvor de kan - overtage det belastende arbejde, så farmakonomer kan sætte alle deres kompetencer i spil – til gavn for patienter og det tværfaglige samarbejde.

Hvor robotter ikke kan overtage, bør hjælpemidler tænkes ind i det fysisk belastende arbejde – for alle farmakonomer skal kunne holde til et helt arbejdsliv.

Forslag 3: Højere standarder og kvalitet i medicinhåndtering

I sundhedsvæsenet sker der fortsat alvorlige medicinfejl – og der sker også fejl i sektorovergange. Fejl der kan være livstruende! Med højere standarder og mere kvalitet i medicinhåndteringen kan medicinfejl forebygges. Det kræver et større fokus på at styrke pleje- og sundhedspersonalets viden om medicin - fx gennem undervisning- og oplæringsindsatser knyttet specifikt til medicin – og medicinhåndtering.

Forslag 4: Farmakonomer skal have bedre muligheder for efteruddannelse

Farmakonomernes funktioner i det offentlige udvikler sig, og der ansættes farmakonomer til mange forskellige typer af opgaver. Farmakonomer varetager i dag opgaver, hvor de har brug for yderligere kompetencer - fx indenfor ledelse, logistik, projektstyring og produktion. Derfor skal farmakonomer have flere muligheder for at vælge kurser og efteruddannelse, hvor de ikke kun styrker deres faglighed indenfor medicinhåndtering, men også gør dem til endnu bedre ledere, projektledere og logistik- eller produktionsansvarlige.

Kontakt

Tina van der Klein
Tina van der Klein

Arbejde tlf: 4457 7788

Privat tlf: 2684 0172

tvk@farmakonom.dk

Bjørn Klinke
Bjørn Klinke

Afdelingschef for politik og kommunikation

Dir.tlf: 2677 2640

bjk@farmakonom.dk


Emneord