God ledelse på landets private apoteker

Det kræver god ledelse at drive et apotek.

Glad På Arbejde

Det er en væsentlig forudsætning, at vi får ledere med gode personlige og menneskelige evner for at sikre en apotekssektor i fortsat faglig udvikling også i samarbejde og forhold til den øvrige sundhedssektor, hvor målet er en optimal rådgivning og service til forbrugerne.

Ann-Mari Grønbæk Formand for Farmakonomforeningen
 • Farmakonomforeningen ønsker at medvirke til at skabe arbejdspladser på apotek med mulighed for en bred faglig og personlig udvikling for alle i et godt arbejdsmiljø. Blandt andet derfor er foreningen engageret i forfremmelsesarbejdet, der er betegnelsen for arbejdet med at udnævne nye apotekere. Foreningens mål med forfremmelsesarbejdet er at medvirke til at finde de bedst egnede personer til at drive et apotek.
 • Ved vurdering af ansøgernes kvalifikationer skal der lægges vægt på ansøgernes faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer samt personlige egenskaber set i relation til den konkrete ledige bevilling.
 • De faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer kan dokumenteres gennem praktisk erfaring og uddannelse i et karriereforløb på fagligt udviklende arbejdsområder.
 • De ledelsesmæssige egenskaber skal omfatte både økonomiske og administrative kvalifikationer.
 • Endelig er det vigtigt med evner til at lede og motivere et personale samt skabe gode relationer til lokalsamfundet.


Retningslinier for forfremmelseskonsulenten

 • Forfremmelseskonsulentens vurdering skal ske ud fra følgende kriterier (uprioriterede) og kvalifikationskrav:
 • administrativ, økonomisk og praktisk indsigt i apoteksdrift.
 • personlige og ledelsesmæssige egenskaber med evne til at skabe et engagerende og motiverende samarbejdsklima, herunder at udnytte medarbejdernes viden, erfaring og kreativitet i det daglige arbejde.
 • ansvarlighed i forhold til medarbejdernes fortsatte uddannelse, udvikling og trivsel.
 • samarbejdsevner med respekt for indgåede overenskomster og aftaler om samarbejdsudvalg, teknologi og arbejdsmiljø og inddragelse af medarbejderne i beslutninger vedrørende arbejdsansvars- og kompetencefordeling.
 • faglige kundskaber dokumenteret gennem uddannelse, forsøgs- og projektarbejde samt ansættelse på fagligt udviklende arbejdssteder med henblik på at sikre apotekets og medarbejdernes fortsatte faglige udvikling.
 • karriereforløbet skal dokumentere evner til at samarbejde i apotekssektoren og med den øvrige sundhedssektor med henblik på at fremme og styrke servicen og rådgivningen i forhold til forbrugeren Farmakonomforeningen ønsker at arbejde for, at der tages personlige hensyn ved meddelelse af en bevilling for at sikre det bedste mulige udgangspunkt for samarbejdet mellem apotekeren og medarbejderne

Kontakt

Ann-Mari Grønbæk
Ann-Mari Grønbæk

Formand

Dir.tlf: 2323 4711

amg@farmakonom.dk

Bjørn Klinke
Bjørn Klinke

Afdelingschef for politik og kommunikation

Dir.tlf: 2677 2640

bjk@farmakonom.dk


Emneord