Bedre arbejdsmiljø skal sikre en stærk apotekssektor nu og i fremtiden

Apotekssektoren i Danmark hviler på et solidt grundlag, som muliggør en faglig stærk og omkostningslav lægemiddelforsyning. Fokus er på faglighed og tilgængelighed for borgerne. Det skal vi fastholde og fortsat udvikle til gavn for borgerne, også i de områder af landet, hvor der er langt til et hospital eller en læge.

Dalgas Boulevard Apotek 004

Vores apotekssystem bygger på høje faglige kompetencer hos de ansatte. Derfor er det altafgørende, at apotekerne kan tiltrække, og sikre fortsat tilknytning af, dygtige medarbejdere, så vi kan opretholde fagligheden på de danske apoteker.

Skal farmaceuter og farmakonomer fortsat tilvælge apotekerne, skal vi sikre, at apotekerne er attraktive arbejdspladser. Den dagsorden er helt afgørende for Apotekerforeningen, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen. Vi har i de tre foreninger en fælles opgave i at løse de arbejdsmiljøudfordringer i sektoren, som blev synliggjort i Pharmadanmarks og Apotekerforeningens undersøgelse fra sidste forår og i den tilsvarende undersøgelse lavet af Farmakonomforeningen i 2022. Undersøgelserne dokumenterede, at der er arbejdsmiljøudfordringer, som skal tages alvorligt. Blandt andet oplever de ansatte på apotekerne stress oftere end landsgennemsnittet af lønmodtagere.

Den udfordring har vi taget op sammen. Vi har gennem et stykke tid arbejdet på en fælles indsats, og i en arbejdsgruppe med de tre foreninger ser vi på løsninger, som virker direkte i den enkeltes dagligdag.

Arbejdet kører i tre spor: De kortsigtede løsninger, som kan løftes her og nu, løsninger på den længere bane samt en italesættelse af, hvad der eventuelt skal drøftes og løses ved et overenskomstbord.

Det har været vigtigt, at indsatserne bliver konkrete, og at vi får taget hånd om udfordringerne hurtigt og med mærkbar effekt.

Vi er godt i gang og forventer løbende at kunne præsentere tiltag, som giver medarbejderne det arbejdsmiljø, de fortjener – og som sikrer, at Danmark også i fremtiden har en stærk apotekssektor. De kommende år byder på mange vigtige opgaver for apoteket i det nære sammenhængende sundhedsvæsen, og derfor må og skal sektoren kunne tiltrække, og sikre forsat tilknytning af, fagligt dygtige og engagerede medarbejdere.

På den baggrund er de tre formænd enige om, at apotekssektoren og det arbejdsliv, den kan tilbyde, skal være attraktivt. Det kan - og skal - vi lykkes med sammen.

Ann-Mari Grønbæk, formand for Farmakonomforeningen
Stine Hasling Mogensen, formand for Pharmadanmark
Jesper Gulev Larsen, formand for Apotekerforeningen

TILTAG:

 1. Skemaplanlægning
  God skemaplanlægning skal sikre tryghed og forudsigelighed for medarbejderne. I Apotekerforeningen, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen er vi dykket ned i skemaplanlægningsværktøjet STAFF, som anvendes på langt de fleste apoteker. Vi afdækker brugerfejl og misforståelser og ser på muligheder for bedre opsætning og brug af systemet. Målet er færre skemaændringer og bedre håndtering af bemandingen.

 2. Faglighed og faglig udvikling
  Apotekerforeningen, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen arbejder med de ansattes faglighed. Vi tager fat på ønsket om løbende faglig udvikling og styrkelse af de faglige kompetencer. Vi er startet med at undersøge, hvad apotekspersonalet anser for ”faglighed” og ”kvalitet” i sammenhæng med efteruddannelse og kompetenceudvikling.

 3. Gennemskuelige kontrakter
  Apotekerforeningen, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen har gennemgået de standardkontrakter, som farmakonomer og farmaceuter ansættes på. De er blevet ændret, så det nu tydeligere fremgår, hvilke filialer man er tilknyttet og dermed kan forventes at skulle have vagter på.

 4. Et dagsordenssættende arbejdsmiljøudvalg
  Apotekerforeningen, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen har sat det lange lys på i forhold til arbejdsmiljøet. Arbejdet i det eksisterende arbejdsmiljøudvalg er derfor blevet prioriteret på tværs af organisationerne, og udvalget skal arbejde mere direkte med arbejdsmiljøet, så nye initiativer kan fastholdes og forankres på alle apoteker.

 5. Ledelse
  Apotekerforeningen, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen er enige om, at et godt arbejdsmiljø bygger på samarbejdet mellem leder og medarbejdere. Derfor spiller god ledelse en afgørende rolle for en god arbejdsplads. Vi arbejder på initiativer, der understøtter bæredygtig ledelse i en apotekssektor, der forandrer sig løbende med mange generationer på job og nye opgaver.

 6. Overenskomstforhandlingerne 2024
  Der er i 2024 overenskomstforhandlinger mellem Apotekerforeningen og henholdsvis Pharmadanmark og Farmakonomforeningen. Her skal vi nå til enighed om de apoteksansattes vilkår de næste år. I de forhandlinger har vi stort fokus på tiltag, der kan understøtte et godt arbejdsmiljø på apotekerne.

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning