Hvis du skal til læge i arbejdstiden

Vi oplever mange medlemmer, som spørger til deres rettigheder i forbindelse med lægebesøg. Her kan du få et overblik.

Akut læge- eller tandlægebesøg
Lovgivningen giver dig krav på fuld og sædvanlig løn under sygdom. Derfor er det væsentligt at forholde sig til, hvad lægebesøget handler om. Hvis der er tale om et akut læge- eller tandlægebesøg, kan det sidestilles med sygdom, og så kan du gå til læge i arbejdstiden med fuld løn, hvis ikke det har været muligt for dig at lægge lægebesøget udenfor arbejdstiden.

Rutineprægede kontrolbesøg og forebyggende behandlinger
Man kan være nødt til at gå til lægen eller få foretaget undersøgelser for at finde ud af, om man er syg, eller hvilken behandling der er nødvendig for at blive rask.

Du har ret til at være fraværende med løn, når dette er et nødvendigt led i din helbredelse. Dette gælder uanset, om du går til ordinerede behandlinger hos kiropraktor, eller om du har halsbetændelse.

Du skal forsøge at lægge disse forebyggende behandlinger eller rutineprægede kontrolbesøg udenfor din arbejdstid. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre indenfor en rimelig tidshorisont, så må du lægge aftalen på et tidspunkt, som er til mindst mulig gene for din arbejdsplads.

Tag hensyn til arbejdspladsen
Ved almindelige lægebesøg, ambulant hospitalsbehandling, behandling hos speciallæge eller tandlæge har du pligt til at forsøge at placere fraværet under hensyntagen til virksomhedens tarv. Det vil så vidt muligt sige uden for arbejdstiden. Det er imidlertid ikke altid muligt. I disse tilfælde må du derfor som medarbejder tage imod den tid hos lægen eller tandlægen, som er til mindst gene for arbejdsgiveren. Arbejdspladsen kan i øvrigt ikke diktere en tidsbegrænsning for hvor lang tid et lægebesøg må tage, men du skal selvfølgelig møde ind før og efter lægebesøget i den skemalagte arbejdstid (medmindre du er fx er for syg til at arbejde).

Orientér tidligst muligt din arbejdsplads om lægebesøg som du planlægger at afholde i arbejdstiden. Din arbejdsgiver kan herefter godt lave skemaændringer efter de gældende regler.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning