Afgørelse om sygdomsbestemmelsen - det skal du være opmærksom på

I december 2019, modtog vi afgørelsen i den voldgiftssag, som Farmakonomforeningen havde anlagt mod Danmarks Apotekerforening. Den handlede om fortolkning af sygdomsbestemmelsen i overenskomsten mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening.

Oesterbro Apotek 78

Uenigheden handlede om tolkning af sygdomsbestemmelsen, som siger, at

”Farmakonomer, der har haft ansættelse på apoteket i mindst 6 måneder – eventuel arbejdsledighed i op til 6 måneder regnes for ikke-eksisterende - kan først opsiges efter 5 måneders sygdom. Opsigelsesvarslet er det individuelle opsigelsesvarsel. ”

Kendelsen betyder, at du beskyttes mod opsigelse under sygdom i op til 5 måneder. Men du er ikke beskyttet mod opsigelse på grund af sygdom, når du vender rask tilbage på arbejdet. Med andre ord: du kan opsiges på grund af sygdom, selvom du ikke har været syg i 5 måneder – hvis du vel at mærke er raskmeldt på opsigelsestidspunktet.

Afgørelsen får nogle konsekvenser for jer, der er ansat på privat apotek.

For det første betyder det, at du mister beskyttelsen mod opsigelse på grund af sygdom, ligeså snart du er raskmeldt. Du skal derfor være helt, helt sikker på, at du er rask, før du vender tilbage på arbejdet – også delvist.

For det andet betyder det, at det er vigtigt at du kontakter Farmakonomforeningens sekretariat, hvis du opsiges under sygdom eller på grund af sygdom. Det skyldes selvfølgelig, at vi skal vurdere hver enkelt sag i forhold til om opsigelsen er saglig – ligesom tilfældet er i dag.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Farmakonomforeningens sekretariat på telefon 33 12 06 00.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning