Aftale om afvikling af ferie og afspadsering i det offentlige

Offentligt ansatte skal afvikle afspadsering og ferie, hvis de ikke arbejder – men få farmakonomer vurderes at blive berørt.

Kalender

Mange offentligt ansatte har i de sidste to uger været sendt hjem for at arbejde derfra – med fuld løn. Men ikke alle kan arbejde hjemmefra.

Derfor har de faglige organisationer på det offentlige arbejdsmarked – herunder Farmakonomforeningen - indgået ”Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse”. I aftalen er det blevet lagt fast, at ansatte, der er hjemsendt og som efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020 skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage. Det kan være feriedage eller dage fra 6. ferieuge, afspadsering eller flextid der anvendes. Senior- og omsorgsdage kan også tages i brug.

Hvis du i perioden fra 13. marts og frem til 27. marts har afholdt ferie eller afviklet anden form for frihed, så vil det blive regnet med i de 5 dage.

Der er alene tale om ferie og fridage, der vedrører ferieåret 2019/2020.

Læs aftalen for det kommunale område

Læs aftalen for det regionale område


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning