Aftale om afvikling af ferie og afspadsering i det offentlige

Offentligt ansatte skal afvikle afspadsering og ferie, hvis de ikke arbejder – men få farmakonomer vurderes at blive berørt.

Kalender

Mange offentligt ansatte har i de sidste to uger været sendt hjem for at arbejde derfra – med fuld løn. Men ikke alle kan arbejde hjemmefra.

Derfor har de faglige organisationer på det offentlige arbejdsmarked – herunder Farmakonomforeningen - indgået ”Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse”. I aftalen er det blevet lagt fast, at ansatte, der er hjemsendt og som efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020 skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage. Det kan være feriedage eller dage fra 6. ferieuge, afspadsering eller flextid der anvendes. Senior- og omsorgsdage kan også tages i brug.

Hvis du i perioden fra 13. marts og frem til 27. marts har afholdt ferie eller afviklet anden form for frihed, så vil det blive regnet med i de 5 dage.

Der er alene tale om ferie og fridage, der vedrører ferieåret 2019/2020.

Læs aftalen for det kommunale område

Læs aftalen for det regionale område


Emneord

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600