Farmakonomer skal selvfølgelig også kunne betjene medicinrum i landets fængsler

Der er et arbejde i gang for at etablere medicinrum i de danske fængsler. Det er god idé. Farmakonomforeningen slår i den forbindelse fast, at farmakonomer også bør kunne betjene medicinrum i fængslerne, ligesom de i dag gør på blandt andet sygehusene.

Horsens Statsfængsel Interiør

Fængselsansatte tager turen til nærmeste vagtapotek

Det er meningen, at medicinrummene skal indeholde både håndkøbsmedicin og et udvalg af den medicin, der er mest anvendt i det enkelte fængsel.

I dag har fængslerne et godt samarbejde med apotekerne i hele landet om at sikre medicin til de indsatte. Fængselsvæsenet aftaler levering af medicin til den enkelte indsatte med det lokale apotek, der derefter leverer medicinen. Ordningen betyder imidlertid, at man i fængslerne nogle gange står i den situation, at man får en ny indsat overført, der eksempelvis skal have metadon. Her skal fængslet i dag hurtigt have fat i et vagtapotek.


Faglighed i medicinrummet

Når der skal laves medicinrum i fængslerne, så er der nogle regler, der skal ændres. Derfor er Lægemiddelstyrelsen netop nu ved at lave en bekendtgørelse, der sætter reglerne for, hvordan og hvem der må arbejde i de nye medicinrum. For Farmakonomforeningen er det afgørende, at patientsikkerheden er i centrum.

Derfor er det rigtig godt, at der i nuværende udkast er krav om, at der skal være tilknyttet en ansvarlig læge på steder med medicinskabe eller -rum. Ligesom det er positivt, at adgang til medicinskabe eller -rum og opsplitning af lægemidler kun må foretages af sundhedspersoner. Men selvom udkastet umiddelbart ser rigtig godt ud, har det en væsentlig mangel: På listen over hvem der må betjene medicinskabe og -rum findes pt kun læger, sygeplejersker og farmaceuter. Ligesom der lægges op til, at det kun er læger, sygeplejersker og farmaceuter, der må opsplitte lægemidler.

Farmakonomer bør også kunne betjene medicinskabe eller -rum samt opsplitte medicin, ligesom de i dag gør på en lang række af samfundets øvrige vigtige institutioner.

Christina Durinck Formand for Farmakonomforeningen

Farmakonomforeningen har gjort det klart over for myndighederne, at det faglige fokus i bekendtgørelsen er alt for snævert. Formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck siger:

- Farmakonomer bør også kunne betjene medicinskabe eller -rum samt opsplitte medicin, ligesom de i dag gør på en lang række af samfundets øvrige vigtige institutioner.

Farmakonomerne kan løfte opgaven

I dag er der ca. 800 farmakonomer ansat i kommuner og hospitaler, hvor langt størstedelen har det som primære opgave at betjene medicinrum. Det omfatter administration af medicinrum, dosering af medicin samt medicinservice i tæt samarbejde med andre faggrupper. På samme måde bidrager de 2400 farmakonomer på landets private apoteker hver dag til medicinsikkerheden i alle dele af Rigsfælleskabet.

Fra Christina Durinck lyder det i den forbindelse:

- De opgaver, der nu skal løses i kriminalforsorgen, er opgaver, som farmakonomer i forvejen løser andre steder i sundhedsvæsnet, og som er en central del af, hvad farmakonomer uddannes til at kunne løse. Der er således ingen grund til, at farmakonomer ikke er en del af listen over sundhedspersoner, som har adgang til at medicinskabe, medicinrum og opsplitning af lægemidler.

De opgaver, der nu skal løses i kriminalforsorgen, er opgaver, som farmakonomer i forvejen løser andre steder i sundhedsvæsnet, og som er en central del af, hvad farmakonomer uddannes til at kunne løse.

Christina Durinck Formand for Farmakonomforeningen

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning