Stabil pension til en tryggere fremtid

Pensionskassen for farmakonomer har besluttet at stabilisere en negativ udvikling i pensionerne. Læs mere her om den betydning, det har for dig som medlem, og hvad Farmakonomforeningens rolle er.

Østerbro Apotel to farmakonomer
Foto: Ty Stange

Siden Pensionskassen for Farmakonomer enstemmigt besluttede at indtræde i PKA-fællesskabet, hvor også mange andre faggrupper fra sundhedssektoren er, har vi i Farmakonomforeningen modtaget en del henvendelser fra vores medlemmer. Hver gang henviser vi til PKA, fordi de har specialuddannede pensionsrådgivere, og fordi det ved lov er vedtaget, at kun uddannede rådgivere må rådgive enkeltpersoner om deres finansielle forhold.

Farmakonomforeningens samarbejde med PKA
Som fagforening er vi ansvarlige for at sikre et godt pensionsgrundlag gennem overenskomsterne. Vi er også med til at sikre, at pensionsordningen er indrettet, så den passer til medlemmerne. Sammen med Danmarks Apotekerforening har vi udpeget medlemmer til bestyrelsen for Pensionskassen for Farmakonomer, som er den øverste myndighed i pensionskassen. PKA står for den løbende drift, rådgivning og forvaltning, som de også gør for de øvrige pensionskasser i samarbejdet.

Genopretning af kursen for Pensionskassen for Farmakonomer
Gennem en årrække har vores pensionsvilkår betydet, at farmakonomernes pensionerne måtte sættes ned. For at rette op på den negative udvikling har bestyrelsen besluttet at ændre vilkårene, så den såkaldte omregningsrente bliver sat ned. Det er vigtigt at understrege, at nedsætningen ikke betyder, at du har færre penge på din pensionsordning, men at hastigheden i udbetalingen ændres. Du får med andre ord en mindre udbetaling, lige når du går på pension – til gengæld falder den ikke over tid.

En svær men rigtig beslutning
Det var en svær beslutning at nedsætte omregningsrenten, fordi beslutningen til at begynde med påvirker vores medlemmer negativt. Vi ved, det var den rigtige beslutning, for havde vi ikke skiftet, ville vi årligt få nedsat pensionerne.

Valget af PKA til fremover at videreføre pensionskassens investeringer og administration har bragt meget godt nyt med sig: Med PKA har vi mulighed for at føre en anden og mere robust investeringsstrategi, som udover at fokusere på bæredygtighed også kan give større afkast, end vi tidligere har været i stand til at give. Vi får i løbet af i år nogle tilpassede forsikringsdækninger, fx med mulighed for højere dødsfaldsdækning, og da PKA er et større fællesskab, har vi nedbragt vores omkostninger væsentligt. Noget som kommer os alle til gode. Igen i år bliver omkostningsafgiften lavere.

Rådgivning og service til dig
Med skiftet til PKA har du fået nogle ekstra muligheder – har du endnu ikke besøgt selvbetjeningen på pka.dk, kan vi anbefale, at du logger ind med dit NemID og får overblik over din pension. På forsiden er samlet alle informationer om din opsparing og dine forsikringer, og du kan selv justere på nogle af tallene, ligesom du også kan ændre i, hvem du vil begunstige, når du ikke er her mere. PKA er derudover tilgængelig på telefon og chat, og på mail via en formular på pka.dk.

Vi kunne have ønsket os, at vi ikke havde været nødt til at foretage de her omregninger og nedjusteringer, men vi glæder os over, at skiftet til PKA giver stabilisering og ro samtidig med øget service.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning