TV-overvågning på arbejdspladsen

Der kan være gode grunde til at arbejdspladser er overvåget af kamera. Det kan fx være at minimere risikoen for røveri, overfald eller truende adfærd fra kunder. Men overvågning kan også være et indgreb i medarbejdernes personlige sfære. Så her er, hvad du som medarbejder skal være opmærksom på.

Overvågningskamera

TV-overvågning kan være et godt præventivt middel så man som medarbejder bliver beskyttet mod lovovertrædelser. Men

TV-overvågning kan dog samtidig også være en indgriben i personalets integritet. Derfor er der er en række betingelser, som skal være opfyldt førend overvågningen er lovlig.

I har ret til at vide, at der er overvågning
For det første skal der være et sagligt driftsmæssigt formål med overvågningen. Derudover skal medarbejderne informeres om, at der bliver foretaget TV-overvågning og hvor der konkret bliver overvåget. Overvågningen må ikke medføre nævneværdig ulempe for medarbejderen og må ikke være krænkende. Det betyder helt konkret, at TV-overvågningen ikke må anvendes på toiletter, omklædningsrum, baderum eller lignende områder. Derudover vil det f.eks. heller ikke være lovligt hvis overvågningen bliver brugt til at kontrollere personalets effektivitet.  

Billed- og lydoptagelser med personoplysninger, som stammer fra TV-overvågning der er opsat for at forebygge kriminalitet, skal som udgangspunkt slettes senest efter 30 dage. I konkrete tilfælde kan optagelserne opbevares i længere tid. I så fald har personalet ret til at få indsigt i optagelserne. 

 

Anbefaling: Få jer en personalepolitik på området

Det er en god idé at apotekeren drøfter det med samarbejdsudvalget og/eller arbejdsmiljørepræsentanten inden overvågningen bliver sat op. Hvis der bliver foretaget TV-overvågning på dit apotek, anbefaler Farmakonomforeningen, at I på arbejdspladsen udarbejder en personalepolitik om TV-overvågning, så der er aftalt fælles retningslinjer på området. Medarbejderne bør involveres inden TV-overvågning eller ved udvidelse af TV-overvågning.

En personalepolitik kan med fordel tage højde for følgende punkter:

  • Hvordan tager man bedst muligt hensyn til personalets personlige integritet og privatliv?
  • Hvilke varslingsregler gælder for jeres arbejdsplads inden TV-overvågningen bliver sat til?
  • Hvilke varslingsregler skal i øvrigt gælde i forbindelse med overvågningen?
  • Medarbejderne bør skriftligt være oplyst om det fulde formål med overvågningen - og optagelserne må ikke benyttes til andet end det oplyste formål med TV-overvågningen.
  • Medarbejder bør skriftligt orienteres om etablering at TV-overvågning med konkret angivelse af hvilke områder, der overvåges.
  • Hvor og hvornår opsættes skiltning om overvågningen?
  • Hvem har adgang til optagelserne og i hvilke situationer vil optagelserne blive gennemgået?
  • I hvilke tilfælde må opgivelserne videregives til politiet?

Står I og skal have lavet en personalepolitik om TV-overvågning, eller oplever I, at jeres apoteker benytter TV-overvågning, som I er i tvivl om er lovlig, kan I kontakte sekretariatet på tlf.  3312 0600 mellem kl. 10-15.

 

 


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning