Vi arbejder sammen for at styrke apoteksfarmakonomernes fremtidige rolle

Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen havde mandag 7. september sat hinanden stævne på Pharmakon for at drøfte og ideudvikle på, hvad apoteksfarmakonomens opgaver og rolle er i fremtiden. Næste skridt er at få konkretiseret udvalgte ideer.

Skibet var ladet med masser af ekspertise, erfaring og viden om apoteksfarmakonomer, da udvalgte repræsentanter fra Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen i denne uge mødtes på Pharmakon for at drøfte apoteksfarmakonomens rolle og opgaver i fremtiden.

Workshoppen blev faciliteret af Lotte Fonnesbæk, adm. direktør og rektor, og udviklingschef Charlotte Rosing, begge fra Pharmakon. Barren blev sat højt denne septemberdag – for det skulle være tilladt at have store ambitioner på fagets vegne.

De rette kompetencer er vigtigst
Fra Farmakonomforeningen deltog blandt andre formand Christina Durinck, Nanna Fyllgraf Lorentzen, elevformand og Betina Andersen fra Waterfront Apotek i Hellerup. Deltagerne var enige om, at apoteksfarmakonomerne bør have en meget mere central – og anerkendt – rolle i sundhedssektoren, end det er tilfældet nu. Formand Christina Durinck var ikke i tvivl om, hvad der i sidste ende er vigtigst:

”Det vigtigste er, at vi har og får de rette kompetencer, som er efterspurgt i samfundet og sundhedssektoren fremover. Farmakonomer kan mange, mange ting, og vi skal kunne endnu mere fremover – og skal kunne byde os til, hvor vores kompetencer er efterspurgte. Det både kan og vil vi. Det at give vacciner, undervise, rådgive om medicin og gennemføre medicin- og compliance-samtaler – er alt sammen opgaver, som vi - set med Farmakonomforeningens øjne - kan byde ind på,” siger Christina Durinck.


Dan Rosenberg Asmussen, viceadm.direktør i Apotekerforeningen, Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen og Lotte Fonnesbæk, adm.direktør, Pharmakon.

Det videre arbejde
Dagen bød også på samtaler om, hvilke samarbejdspartnere der skal fokuseres på, hvordan fremtidens rådgiverrolle ser ud, hvilke karriereveje der er for apoteksfarmakonomer – og en række andre ideer og forslag.

De to foreninger vil nu arbejde videre med, hvordan flere af de gode ideer konkret kan tages videre, så de forhåbentlig i sidste ende bidrager til at udvikle og styrke apoteksfarmakonomernes rolle fremover.


Christina Durinck, Betina Andersen og Nanna Fyllgraf Lorentzen bidrog aktivt til drøftelserne om apoteksfarmakonomernes rolle og opgaver i fremtiden.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning