Vores ældre fortjener bedre medicinsikkerhed

Medicin skal på dagsordenen ved kommunalvalget – for der er brug for handling nu! Så enkelt er budskabet fra Farmakonomforeningens formand, Ann-Mari Grønbæk.

Kommunalvalg

Flere og flere ældre lever med medicinkrævende kroniske sygdomme og lidelser, og over en tredjedel af de ældre over 64 år bruger mere end fem forskellige slags lægemidler. Samtidig er ressourcerne på ældreområdet knappe; Der mangler hænder, hoveder og specialviden, som kan håndtere den øgede kompleksitet i de ældres medicinforbrug og det øgede antal af medicinrelaterede opgaver.


Udfordringer fører til fejl
Der bliver råbt om hjælp fra både borgere og ansatte på ældreområdet, og der er brug for, at politikerne handler! Kommunalvalget bør handle om, hvem der har politisk vilje til at gøre noget ved ældreområdet, herunder medicinudfordringerne, og hvad de vil gøre. Vores forældre og bedsteforældre har fortjent bedre;

- Jeg kan ikke sige det tydeligt nok: Medicin skal på dagsordenen ved kommunalvalget! ALT for mange ældre borgere oplever nemlig problemer med medicin. Det kan fx være, at de får forkert medicin eller får for meget medicin - ligesom at mange har udfordringer med at synke de mange tabletter. Desværre har medicinudfordringer en konsekvens – det fører til en forringet livskvalitet og til indlæggelser og dødsfald. Det skal vi simpelthen have gjort noget ved! -Ann-Mari Grønbæk, Formand for Farmakonomforeningen

Medicinfaglighed skal styrkes
En del af løsningen er at ansætte personale med specialkompetencer og fokus på medicin – eksempelvis farmakonomer. Kommunerne bør her lade sig inspirere af regionerne, som i stigende grad ansætter farmakonomer. Siden 2015 år er antallet af farmakonomer steget med knap 30%, og Danske Regioner anbefaler, at der ansættes flere farmakonomer på hospitalsgangene – til gavn for medicinsikkerheden.

I Halsnæs kommer vores borgeres sikkerhed frem for alt - også når det gælder medicinhåndtering. Her er korrekt håndtering og dosering alfa omega. Derfor har Halsnæs Kommune gennem de seneste år valgt at have en farmakonom tilknyttet kommunens plejecentre for at bistå personalet med at sikre håndteringen af borgernes medicin.

Steffen Jensen Borgmester, Halsnæs kommune

Kommunerne er ved at komme med, og nogle har allerede ansat farmakonomer til at styrke medicinsikkerheden på ældreområdet, hvor de bl.a. løser medicinrelaterede opgaver på plejecentre og i de ældre borgeres eget hjem.


Kommuner har gode erfaringer med farmakonomer
Et eksempel er Halsnæs kommune, som har ansat en farmakonom på ældreområdet:

- I Halsnæs kommer vores borgeres sikkerhed frem for alt - også når det gælder medicinhåndtering. Her er korrekt håndtering og dosering alfa omega. Derfor har Halsnæs Kommune gennem de seneste år valgt at have en farmakonom tilknyttet kommunens plejecentre for at bistå personalet med at sikre håndteringen af borgernes medicin, lyder det fra borgmester Steffen Jensen, Halsnæs Kommune.

Halsnæs ser mange positive effekter ved at have styrket medicinfagligheden:

- Det har ikke blot resulteret i en større kvalitet i arbejdet, færre fejl i medicineringen og mere tryghed blandt borgerne og deres pårørende. Det har på den lange bane også løftet fagligheden og lettet arbejdet for kommunens plejepersonale.   Her er muligheden for at gøre brug af farmakonomens ekspertise en stor gevinst i en ofte travl hverdag, hvor personalet foruden medicinhåndtering også udfører en lang række andre plejeopgaver, fortsætter borgmester Steffen Jensen.

Vores oplevelse er, at det er giver god mening at have farmakonomer ansat i Sygeplejen. Det gælder både fordi de bidrager positivt til kvaliteten omkring medicinhåndtering. og fordi de er gode til at arbejde rehabiliterende og dermed bidrage til, at borgerne kan klare sig selv længst muligt.

Thomas Andresen Borgmester, Aabenraa kommune

Samme opfattelse har man også i Aabenraa Kommune, hvor man har ansat farmakonomer i sygeplejen:

- I Aabenraa Kommune har vi haft farmakonomer ansat i vores Sygepleje i de sidste knap 5 år.  Det gælder særligt opgaver som medicindispensering og medicinindtagelse både i vores klinikker og i borgerens eget hjem, fortæller borgmester Thomas Andresen.

Han fortsætter:

- Vores oplevelse er, at det er giver god mening at have farmakonomer ansat i Sygeplejen. Det gælder både fordi de bidrager positivt til kvaliteten omkring medicinhåndtering. og fordi de er gode til at arbejde rehabiliterende og dermed bidrage til, at borgerne kan klare sig selv længst muligt.


Farmakonomer kan løfte medicinfagligheden 
Der er udfordringer med medicinsikkerheden i kommunerne. Alt for mange tager deres medicin forkert eller får ikke den optimale behandling. Samtidig kommer der flere ældre og flere kronikere, og manglen på sundhedsfagligt personale forventes at stige.

Sagt med andre ord: Der kommer flere opgaver, men færre til at løse dem. En del af løsningen er at tilføre nye personalegrupper som farmakonomer med viden om medicin.

Sæt medicinhåndtering på ældreområdet på dagsordenen til kommunalvalget – der er brug for, at politikerne tænker i løsninger!

Jeg kan ikke sige det tydeligt nok: Medicin skal på dagsordenen ved kommunalvalget!

Ann-Mari Grønbæk Formand, Farmakonomforeningen

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning