Din løn er sandsynligvis steget den 1. april

Farmakonomer ansat på privat apotek og på statens område har fået en lønstigning pr. 1. april. For ansatte i kommuner og regioner er tillæggene steget pr 1. april. Ændringerne vil slå igennem på din næste lønseddel.

Danske Sedler

Det er helt almindeligt, at man i overenskomstforhandlinger aftaler, at lønnen skal stige undervejs i overenskomstperioden. Samtidig har man siden 1984 haft en reguleringsordning, der er skabt for at sikre, at lønningerne på det offentlige arbejdsmarked følger med det private arbejdsmarked, for at undgå at vi får skabt to helt separate arbejdsmarkeder, hvor det er svært at flytte sig fra det offentlige til det private – og omvendt. Nogle gange betyder reguleringsordningen at lønnen falder en smule, andre gange at den går lidt op. De to tilpasninger af lønningerne, lønstigning og regulering, bliver typisk aftalt til at finde sted enten pr 1. april eller pr 1. oktober.

 

Lønnen stiger for ansatte i staten
På det statslige område var der planlagt en lønstigning pr. 1. april på 1,19 %. Det er en ret pæn stigning. Når man regulerer lønnen, ser man samtidig på hvordan den økonomiske udvikling har været. I forhold til reguleringsordningen sidder man allerede ved overenskomstforhandlingerne og prøver at komme med et bud på, hvordan man tror udviklingen vil være. Her havde man ved overenskomstforhandlingerne regnet med at skulle lægge 0,36 % oveni i de 1,19 %. Reguleringen ender imidlertid med at ”udmønte sig positivt”. Det er overenskomstsprog for at være højere. Den er nemlig endt på 0,59 % i stedet. Lønnen stiger derfor med i alt 1,78 procent.

Det statslige område sætter niveauet for privat apotek
På privat apotek følger man reguleringen på det statslige område. Også her stiger lønnen derfor med 0,23 % mere pr. 1/4/22 end forventet. I forvejen var lønstigningen aftalt til at være på 1,6695 % inklusive den forventede regulering på det statslige område, så den samlede stigning ender med at være på 1,6695 + 0,23 = 1,8995 %.

Det er en glædelig nyhed nu, hvor vi har stigende inflation og derfor oplever at eksempelvis benzinpriserne stiger og hvor vi også har shrinkflation. Shrinkflation er, når eksempelvis pakken med smør bliver mindre, mens prisen holdes i ro eller kun stiger en smule. Under alle omstændigheder er resultatet, at man får mindre for sine penge.

Se lønskemaer for privat apotekTillæggene stiger i regioner og kommuner – og så er der tøjtillæg

På det kommunale og regionale område er der ingen regulering af lønnen, men de erfaringsmæssige tillæg stiger. Det samme er tilfældet på det regionale område, hvor de, der skal have tøjtillæg, også har fået det pr 1. april. Du kan finde opdaterede oversigter over tillæggene her.


Se lønskemaer for det kommunale område

Se lønskemaer for det regionale område

 


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning