Farmakonomer hepper på dosispak

Farmakonomer fra foreningens regions– og sektionsbestyrelser debatterede livligt dosispakket medicin på bestyrelsesdagene i maj. Én ting var alle rørende enige om: Dosispakket medicin skal bruges mere – og af flere! Men der er bump på vejen – og det skal løses.

Cecilie Dalsgaard Lassen Ved Dosispakkemaskinen Redigeret
Lægemidler pakkes i dosispakninger

Foreningens bestyrelser var samlet i maj på smukke Hotel Vejlefjord. Det var de perfekte rammer til en livlig debat om dosispakket medicin. Foreningens formand, Ann-Mari Grønbæk, havde taget initiativ til, at dosispakket medicin blev sat til debat.

- Når dosispakket medicin bliver diskuteret i omverdenen, er det vigtigt, at foreningen kan spille ind med vores holdning. Fx når andre faggrupper måske forholder sig kritisk til det, slog Ann-Mari Grønbæk fast. - I vores regions- og sektionsbestyrelser sidder en masse skarpe farmakonomer, som har både viden og erfaring med dosispakket medicin, og som derfor er uundværlige i en snak om, hvad foreningen skal mene.

Erfaringer fra Vojens
Debatten blev kickstartet med et oplæg af Stine Matthiesen, som er farmakonom på Vojens Apotek. På Vojens Apotek har man en pakkeafdeling med fem pakkemaskiner, der pakker dosismedicin for apoteker i hele Danmark, og de pakker fast til cirka 9.000 personer hver 14. dag.

Udover at de pakker til andre apoteker, har de også selv 350 kunder, der får dosispakket medicin.

Stine fortalte om deres egne kunders erfaringer med dosispakket medicin. På Vojens Apotek har man løbende kundeundersøgelser med fokus på dosispakning, og i deres undersøgelse i 2019 er der næsten kun positiv feedback. De positive tilbagemeldinger handler i høj grad om, at kunderne føler, at de kan ”klare sig selv” i højere grad.

- Generelt er tilfredsheden høj, og jeg oplever, at mange kunder i højere grad kan klare sig selv, når de får dosispakket medicin, lød det fra Stine Matthiesen.

- Mange kan selv hente medicinen og har styr på at tage den. Hvor alternativet måske havde været, at de skulle have hjælp til at få doseret og taget medicinen på de rigtige tidspunkter eller, at de ville rode rundt i medicinen, og der ville opstå fejl.

På Vojens Apotek håndterer hele 73 procent af deres dosispakkunder selv medicinen. Ni procent får hjælp af pårørende, og 18 procent får hjælp af hjemmeplejen, fortalte Stine.

Feedback fra kunderne på Vojens Apotek om dosispakning

- Rigtig glad for det.

- Meget glad og tilfreds.

- Det bedste der er sket - træt af blisterpakninger.

- Så godt. Var løbet sur i navneskift og fik på et tidspunkt taget to ens lægemidler.

Fordele er der nok af
Debatten var energisk, men uenighederne om, hvorvidt dosispakning overhovedet er en god idé, udeblev. For alle farmakonomer var enige om, at dosispakning er en god idé. Men hvad skal fremhæves, når foreningen skal blande sig i forbindelse med, at dosispakning kritiseres eller debatteres i medierne? Det var der flere input til fra deltagerne. Mange var enige med Stine Matthiesen i, at dosispakket medicin er hjælp til selvhjælp. Det er nemmere for kunden at håndtere medicinen i hjemmet.

De vigtigste fordele

Til workshoppen drøftede farmakonomerne fordelene ved dosispakket medicin. Her er de vigtigste fordele:

- Hjælp til selvhjælp.

- Forebygger medicinfejl.

- Spændende opgave for farmakonomer på privat apotek, hvor man har samspil med andre sundhedspersoner og pårørende.

- Styrker patientsikkerheden.

- Frigiver tid, fx i plejesektoren.

- Minimerer EGA for sundhedspersonale (ensidigt, belastende arbejde og ensidigt gentaget arbejde).

Forebygger medicinfejl og frigiver tid
Dosispakket medicin forebygger også medicinfejl. For i og med at medicinen pakkes af maskiner, undgår man de mange menneskelige fejl, der kan opstå i håndteringen af medicinen hos borgeren. Dosispakket medicin gør det rent ud sagt meget nemmere at tage den rette medicin, uden at der sker fejl. Fejl som at man kommer til at tage for meget medicin eller tage medicin, hvor lægen har annulleret ordinationen. Eller at man glemmer at tage sin medicin, eller tager den på det forkerte tidspunkt.

Samtidig frigiver dosispakket medicin også tid fra fx plejepersonalet, som i dag assisterer borgere, der har brug for hjælp, med dispensering og generel håndtering. Man minimerer også det meget ensidige og belastende arbejde med dispensering.

De mange fordele ved dosispakket medicin kommer ofte ”som en overraskelse” for den enkelte kunde, fortalte Stine Matthiesen.

- Mange af de kunder, jeg har talt med omkring dosispakket medicin, er typisk lidt skeptiske inden, fastslog hun. - Men jeg har ikke mødt nogen endnu, som ikke har været glade for det efterfølgende.

Bump på vejen
Hvis der er så mange åbenlyse fordele, hvorfor er dosispakket medicin så ikke mere udbredt?

Det havde farmakonomerne også mange bud på, herunder også hvorfor der er så stor forskel fra kommune til kommune i forhold til, hvor mange der får dosispakket medicin.

- Det kan være et tegn på ulighed, at borgere i nogle kommuner har bedre muligheder for at få dosispakket medicin end i andre kommuner. De store geografiske forskelle afhænger meget af fx kommunens og lægernes velvillighed i forhold til dosispakket medicin, fortalte Ann-Mari Grønbæk. - For mange borgere er ikke klar over, at det er en mulighed, eller de har ikke ressourcerne til selv at gøre noget ved det – og så er det aktørerne i sundhedssystemet, der skal sørge for, at en borger får ordineret dosispakket medicin.

Her var farmakonomerne enige om, at myterne omkring dosispakket medicin skal aflives, fx at det skulle være dyrt eller besværligt. Men der er også bump på vejen, som er svære at fjerne. Fx de udfordringer der kan opstå i tilrettelæggelsen og i kommunikationen mellem apotek, borger, læge og plejepersonale.

I den livlige debat var der masser af holdninger og synspunkter – og ikke mindst løsningsforslag på, hvordan Farmakonomforeningen kan være med til at aflive myterne om dosispakket medicin, så vi kan være med til at gøre en forskel.

Der er vist ingen tvivl om, at farmakonomerne i foreningens bestyrelser hepper på dosispak!

Dosispak i ny bred sundhedsreform

Et bredt flertal i Folketinget indgik i slutningen af maj en aftale om en sundhedsreform. Den skal styrke sammenhængen og nærheden i sundhedsvæsenet, og der er enighed om ”at apotekerne spiller en central rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”. En arbejdsgruppe skal nu se på, hvilke opgaver apotekerne kan løfte – eksempelvis dosisdispensering og øget mulighed for substitution. Arbejdsgruppens anbefalinger skal ligge klar i starten af 2023.

Kilde: Sundhedsministeriet

Ny undersøgelse: dosispak øger medicinsikkerhed og frigiver hænder til pleje

Danmark er bagud, når det gælder dosispak. En ny undersøgelse fra Danmarks Apotekerforening sammenligner brugen af dosispak i europæiske lande. Den viser, at der i Danmark er potentiale for at frigive arbejdskraft svarende til omkring 800 sygeplejersker i kommunerne, hvis man i Danmark doserede lige så meget medicin maskinelt, som man gør i Sverige.

Kilde: Danmarks Apotekerforening


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning