Har du fået en mail fra foreningen? Så må du meget gerne svare!

Det er vigtigt, at du som medlem af Farmakonomforeningen er tilfreds med dit medlemskab. Derfor har vi sat gang i en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med foreningen.

COLOURBOX42057502

I midten af marts blev der sendt en spørgeskemaundersøgelse ud til 2.500 medlemmer – måske er du blandt dem? Hvis du er, så har du lige modtaget en reminder om, at du gerne må huske at svare. Den kan eventuelt være røget i dit spamfilter/din indbakke med uønsket post, men det kan også være at du bare ikke er udtrukket til at deltage.


Hvad mener medlemmerne egentlig?
I 2017 gennemførte foreningen en meget omfattede medlemstilfredshedsundersøgelse. Siden har foreningen gennemført en række fokuserede spørgeskemaundersøgelser til udvalgte medlemsgrupper. I november besluttede foreningens hovedbestyrelse at systematisere indsamlingen af viden, og foreningen har lavet en aftale med virksomheden Ennova, som to gange om året vil spørge medlemmerne om deres tilfredshed på 10 udvalgte parametre.

Fremover vil der derfor hvert halve år blive sendt en undersøgelse rundt til 2500 tilfældigt udvalgte medlemmer. Det betyder, at du som medlem i gennemsnit en gang om året vil blive stillet en række spørgsmål om din tilfredshed med dit medlemskab. Når undersøgelsen bliver foretaget løbende giver det nemlig også mulighed for at se udviklingen i tilfredsheden – og ikke bare et øjebliksbillede.

For foreningens formand, Ann-Mari Grønbæk, er det vigtigt at får systematiseret medlemmernes input:

- Vi har mange forskellige typer medlemmer, og det er vigtigt, at alles synspunkter kommer i betragtning – også synspunkterne hos dem vi ikke hører fra så tit. Så vi vil bruge svarene til at blive klogere på, hvad der virker og er vigtigt. På den måde vil vi få løbende input til at forbedre og fremtidssikre foreningens arbejde.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning