Hilse-på møde i Lægemiddelstyrelsen

Ann-Mari Grønbæk, formand for Farmakonomforeningen, drog i dag mod Islands Brygge i København sammen med foreningens direktør, Kristian Lysholt Mathiasen. På Islands Brygge har Lægemiddelstyrelsen nemlig kontor, og her var de inviteret til hilse-på møde med Kim Helleberg Madsen, der er er enhedschef for ”lægemiddel, økonomi og tilgængelighed” samt Iben Vitved, der er ny sektionsleder for ”apotek, tilknytning og medicinpriser.

IMG 5460
Ann-Mari Grønbæk, Formand for Farmakonomforeningen (t.v.) og Iben Vitved, sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen (t.h.)

Lægemiddelstyrelsen er den øverste lægemiddelfaglige myndighed i Danmark og står bl.a. for at godkende og kontrollere lægemiddelvirksomheder og godkende kliniske forsøg. Samtidig er de øverste ansvarlige for apotekerne i Danmark og står for at udpege apotekere og fører tilsyn med dem, ligesom de generelt står for at tilrettelægge apoteksstrukturen.

Farmakonomforeningen har derfor et stort fælles interesseområde med styrelsen, og det gode tætte samarbejde omkring apotekssektoren er vigtigt for foreningen. Formålet med mødet var at få hilst på Iben, som tiltrådte sin stilling som sektionsleder i sommer, sidste år;

- Vi havde et rigtig godt møde, og det var rigtig godt at få talt med Iben. For Farmakonomforeningen er den gode dialog og relation med Lægemiddelstyrelsen vigtig. Jeg mødtes også med Kim Helleberg sidste år, da jeg var tiltrådt som formand, og jeg har glædet mig til også at hilse på Iben.

Det er nemlig vigtigt at være en god – og tæt samarbejdspartner;

- Vi vil gerne tages med på råd, når myndighederne arbejder med apoteksområdet for som repræsentanter for alle landets farmakonomer på privat apotek kan vi komme med både faglige og konstruktive input; vi kender nemlig til medlemmernes hverdag, og de udfordringer som de møder på privat apotek, fortæller Ann-Mari Grønbæk.

Uddannelse, faglighed og udpegelse af apotekere

Når Farmakonomforeningen holder møde med Lægemiddelstyrelsen er der plads til synspunkter, idéer og konkrete forslag, og til mødet blev der talt om udviklingen af farmakonomuddannelsen til professionsbachelor og proceduren i forhold til udpegelse af nye apotekere. Der blev også tid til at tale uformelt om, hvad der rør sig på apoteksområdet, herunder fagligheden;

- Jeg håber virkelig, at vi i endnu højere grad end i dag kan bruge farmakonomernes faglighed på privat apotek. Vi kan løfte flere sundhedsfaglige- og lægemiddelrelaterede opgaver end vi gør i dag - fx medicinsamtaler. Der er vi i enige med apotekerne – der er potentiale for MEGET mere, uddyber Ann-Mari Grønbæk.

Farmakonomforeningen takker for et godt møde og glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med Lægemiddelstyrelsen.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning