Konkurrencerådets anbefalinger – en ommer 

Konkurrencerådet har netop udgivet seks anbefalinger, der skal styrke konkurrencen i apotekssektoren. Farmakonomforeningen mener, at det giver god mening at se på forholdene i alle brancher – herunder apotekerne - men udgangspunktet for anbefalingerne er skævt og vil ikke gavne patientsikkerheden. Der vil derimod øge uligheden i sundhed og forværre arbejdsmiljøet.

Dalgas Boulevard Apotek 005

Konkurrencerådets anbefalinger

Konkurrencerådet har i dag offentliggjort seks anbefalinger, som skal styrke konkurrencen i apotekersektoren. Anbefalingerne kan du finde her. Blandt forslagene er maksimale udsalgspriser på lægemidler, generisk ordination, mulighed for flere apoteksenheder og afskaffelse af kravet om, at kun farmaceuter kan eje apoteker.


DET MENER FARMAKONOMFORENINGEN


Der er nok ulighed i sundhed og medicin

Konkurrencerådet lægger op til, at medicin skal koste noget forskelligt, alt efter hvad den enkelte apoteker måtte vælge – dog med et loft. 

- Det er ikke svært at forudsige, at prisen selvfølgelig bliver højst i landdistrikter og i tyndt befolkede områder. Det er på ingen måde rimeligt og er helt imod ideen om lige adgang til sundhed. Det bliver endnu værre ved, at borgere i yderområder både tjener mindre, er ældre og bruger mere medicin end gennemsnittet af øvrige borgere, udtaler Ann-Mari Grønbæk, formand for Farmakonomforeningen.  

Målet må være en robust sundhedssektor hvor personalet kan tåle at arbejde 

Sundhedsvæsenet mangler personale – det gælder også for apotekerne. De seneste år, er der kommet næsten 70 procent flere apoteker, uden at personalet er fulgt med. Ann-Mari Grønbæk er derfor meget skeptisk i forhold til forslaget om, at der skal oprettes endnu flere enheder; 

- Der mangler allerede nu mange farmakonomer på apotekerne. Det bliver kun værre. I resten af sundhedssystemet ser man lige nu på, hvordan man kan skabe et robust system, hvor personalet har lyst til at arbejde. Alligevel foreslår konkurrencerådet, at der skal være endnu flere apoteker. Det kan kun betyde at personalet smøres endnu tyndere ud. Det gavner hverken rådgivningen eller patientsikkerheden. Den udvikling er ikke noget at stræbe efter.

Generisk ordination – en god ide! 

Det foreslås at indføre generisk ordination for receptpligtige lægemidler. Det betyder, at lægen ikke laver en recept på et bestemt mærke af medicin, men derimod skal ordinere et indholdsstof, lægemiddelform og varighed om behandlingen.

Ann-Mari Grønbæk forklarer, hvorfor Farmakonomforeningen bakker op om det forslag;

- Det er et super godt forslag. Man skifter allerede mange lægemidler til det billigste på apotekerne. Men med generisk ordination, vil man mindske forvirringen hos borgerne med de mange medicinskift og øge forståelsen for lægemidlet og behandlingen. Det er rigtig godt, og passer til den faglighed, der er på apotekerne. 

Fokus bør ligge på apotekets faglighed

Politikerne fastslog i den nye apotekslov, at apotekerne er en del af sundhedsvæsenet, og i den nye sundhedsaftale understreges det også, at apotekerne har et stort potentiale i forhold til at få en endnu større rolle i sundhedsvæsenet. Det potentiale skal bruges til at give borgere, kommuner og andre sundhedsprofessionelle services og ydelser, der styrker medicinsikkerheden, forklarer Ann-Mari Grønbæk. Hun fortsætter: 

- Målet med apotekerne eksistens er at sikre, at borgerne får medicin, høj sikkerhed, uvildig rådgivning og sundhedsydelser. Der skal mere fokus på medicin og sundhed og ikke mindre. Som jeg ser det, trækker Konkurrencerådets forslag i retning af en udvanding af fagligheden. Det er ikke til gavn for nogen! 

Det samlede billede

Resten af sundhedssektoren ser i øjeblikket på, hvordan man kan skabe et robust sundhedsvæsen, hvor man kan få kvalificeret personale i fremtiden, og som ikke bryder sammen, når der kommer flere ældre og multisyge, som skal have behandling og pleje, samtidig med at der bliver færre til at hjælpe.

"Det kan godt undre os, at Konkurrencerådet ikke har stukket en finger i jorden og har skelet til de udfordringer, som resten af sundhedssektoren forsøger at løse. Der er brug for fagligt personale og et godt arbejdsmiljø. Der er brug for høj faglighed. Der er behov for sikre sektorovergange. Det løses ikke med anbefalingerne - det er altså en ommer!"

Ann-Mari Grønbæk Formand i Farmakonomforeningen

Helt overordnet består apotekernes faglige personale af farmaceuter og farmakonomer. Farmakonomforeningen er selvfølgelig i dialog med Pharmadanmark, der ser mange af de samme faretegn i anbefalingerne, som vi gør

Hvad er konkurrencerådet?

Konkurrencerådet er et offentligt nedsat råd. Rådet udgiver analyser for at sikre, at der som konkurrenceloven angiver – er en sund konkurrence til gavn for både virksomheder og forbrugere.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning