Ny ret til omsorgsorlov for alle lønmodtagere

Det er hårdt, når man som familie bliver ramt af alvorlig sygdom. Mange oplever også pårørende i forbindelse med sygdomsforløb har brug for hjælp. Nye regler giver mulighed for at få fri i et begrænset omfang.

Omsorgsorlov

Der er dog kun tale om en ret til fravær. Der følger med andre ord ikke hverken løn eller dagpenge med retten.

Overgangsordning i 2022 – fuld ret i 2023
Fra den 2. august i år har alle lønmodtagere ret til omsorgsorlov fem dage om året af særlige familiemæssige årsager.

Da retten lander midt i et kalenderår, er der en overgangsordning som betyder, at man i perioden 2. august 2022 – 31. december 2022 har ret til 2 omsorgsdage – som altså er uden løn. Pr. 1. januar 2023 har alle ret til de 5 årlige omsorgsdage.

Retten følger af at orlovsdirektivet, der også har betydning for forældreorlov, er blevet implementeret i dansk lovgivning.

Når der er behov for omsorg
Formålet med omsorgsorloven er at yde personlig omsorg eller støtte til pårørende (eksempelvis børn eller egne forældre) der har et væsentligt behov for hjælp på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det vil sige, at omsorgsorloven både kan bruges til fx at følge ens mor/far til demensudredning eller til støtte/omsorg af døende på hospice.
Din arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte. Den dokumentation behøver ikke at være en lægeerklæring, men kan fx være en indkaldelse til behandling på sygehus. Som lønmodtager skal du selv betale for det, hvis det er nødvendigt med lægelig dokumentation.

Husk altid at tjekke hvad der gælder for DIT arbejdsområde
Omsorgsorloven træder ikke i stedet for, hvad du eventuelt allerede har af overenskomstmæssige omsorgsdage. Husk derfor altid at tjekke din overenskomst.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning