Regeringsgrundlag: Hvad er relevant for farmakonomer?

Regeringen præsenterede inden jul regeringsgrundlaget for den nye SVM-regering. Her er, hvad der er spændende læsning for dig som farmakonom.

COLOURBOX43388888

En ny regering har sat sit ministerhold og har præsenteret et regeringsgrundlag, som beskriver hvilke politiske områder og indsatser, som regeringen vil arbejde med i den kommende regeringsperiode.

Regeringsgrundlaget er meget omfattende og handler om rigtig mange områder; fra uddannelse og ældre til skat og forsvarspolitik. I Farmakonomforeningen har vi gravet ned i, hvad der specifikt er relevant for dig som farmakonom, så du hurtigt kan danne dig et overblik over, hvordan en ny regering kan få indflydelse på dit arbejdsliv.

Nedslag til regeringsgrundlaget

1. Ny akutplan for sygehusene

Regeringen vil lave en 2-årig akutplan for sygehusene, som skal nedbringe ventelisterne og robustgøre akutmodtagelserne. Akutplanen er en ”midlertidig løsning” frem til at man får gennemført en ambitiøs sundhedsreform.

Akutplanen indeholder bl.a. midler til at honorere merarbejde, løntillæg og særlige midlertidige indsatser på sygehusene.  Regeringen ønsker, at midlerne går til honorering af ekstravagter eller midlertidige ekstratillæg, f.eks. belønning for at gå op i tid.

Derudover vil de se på, hvordan man får flere til at tage del i vagter og patientnært arbejde. Regeringen ønsker at sprede vagtbelastningen ud på flere medarbejdere, og at ansatte uden patientkontakt også skal bidrage i det patientnære arbejde.

2. Beskæftigelsesfradraget forhøjes

Regeringen vil gennemføre en skattereform, hvor beskæftigelsesfradraget bl.a. forhøjes.

3. Lønmidler til offentligt ansatte

Der er rekrutteringsudfordringer flere steder i den offentlige sektor herunder på sundhedsområdet, og det skal bl.a. løses med en stor sum penge, der skal gå til at styrke løn og arbejdsvilkår. Regeringen vil invitere fagbevægelsen og arbejdsgiverne til forhandling om en udmøntning af en ekstraordinær ramme på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030 til løn og arbejdsvilkår.

Regeringen afventer Lønstrukturkomitéen, som skal færdiggøre sit arbejde og vil se på deres anbefalinger. Det er komiteen som bl.a. ser på forskelle i løn ml. de typiske kvinde- og mandefag.

4. Sundhedsområdet

Det danske sundhedsvæsen er presset. Regeringen vil i første omgang gennemføre akutplanen, men vil også se på sundhedsvæsenet på den lange bane. En ny strukturkommission skal se på den fremtidig organisering af sundhedsvæsenet. Strukturkommissionen skal komme med deres anbefalinger i foråret 2024.

Samtidig vil regeringen også se på Robusthedskommissionens anbefalinger – den er allerede nedsat og ser på hvordan vi kan styrke fastholdelse og rekruttering af personale i sundhedsvæsenet.

5. Ny national strategi for personlig medicin og life science

Regeringen vil lave en ny national strategi for personlig medicin og life science. Der er allerede en national strategi for personlig medicin, som udløber i år. Strategien er med til at sikre et samlet og fælles grundlag for udvikling af bedre og mere målrettet medicinsk behandling til patienterne.

I regeringsperioden vil man præsentere en ny version af strategien, og man vil også udarbejde en ny life science-strategi.

6. Løft af psykiatrien

Der skal afsættes flere penge til at løfte psykiatrien – penge som ”kommer oven i”  løftet af psykiatrien, som man lavede i den foregående regeringsperiode. Regeringen vil præsentere et udspil i regeringsperioden.

7. Ældreområdet skal ”frisættes”

Regeringen vil afbureaukratisere og fjerne unødvendige regler og procedure og mindske kontrollen i den offentlige sektor – og de starter med ældreområdet. Regeringen vil derfor fremlægge et forslag til en ny ældrelov med få klare værdier, som bl.a. skal føre til, at den ældre har mere selvbestemmelse og har flere frie valg.

8. Ulighed i medicin

Kontanthjælpsreformen, som blev præsenteret inden valget, nåede ikke at blive stemt hjem. Her var der forslag om at sikre, at børn til kontanthjælpsmodtagerne kunne få medicintilskud. Regeringen lægger dog op til i regeringsgrundlaget at sætte fokus på det igen på ny. De vil gennemlyse ordningerne for medicintilskud til forskellige grupper med henblik på, at socialt udsatte og børn og unge i udsatte familier mv. får den nødvendige medicin.

Det mener formand Ann-Mari Grønbæk

Jeg er glad for, at der i regeringsgrundlaget er fokus på sundhedsvæsenet, som har været presset i meget lang tid – og som hver dag kun bliver værre; mindre personale, flugt fra sektoren, længere og længere ventelister og urimelige arbejdsvilkår. Det er ikke holdbart!

Og vi har ventet længe på løsninger – og desværre skal vi fortsat vente, fordi der først skal nedsættes en strukturkommission, som skal opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet. Jeg kan mærke, at min tålmodighed bliver udfordret – for akutpakken kan hjælpe på nogle sygehusafdelinger på kort sigt, men jeg er bekymret for, om sundhedsvæsenet kan vente på de anbefalinger, som strukturkommissionen først skal komme med i 2024. Udfordringerne kan nå at blive endnu større og alvorligere inden den tid.

Et er dog sikkert; Farmakonomforeningen vil kæmpe for indflydelse, når politiske initiativer skal drøftes og føres ud i virkeligheden – det gælder både, når det handler om løn, sundhed, medicin, ældreområdet og psykiatri. For kvaliteten i medicinhåndteringen lider under pres og mangel på personale – og der er brug for, at vi sikrer et fokus på netop det! - Og når vi skal det, så har vi et rigtig godt afsæt. For heldigvis ved rigtig mange politikere i dag, hvad en farmakonom er, og der er kommet en helt anden respekt for vores fag. Det var en helt anden situation for bare få år siden. Christiansborg kender til os, og det gør det meget lettere at få indflydelse, når vi ikke først lige skal forklare, hvem vi er.

Jeg ser frem til en regeringsperiode, hvor mange af de områder, som vi som forening også prioriterer højt, vil komme til debat.  Vi vil sammen med andre gode kræfter arbejde for, at vi får størst muligt fokus på farmakonomers vigtige rolle i hele sundhedsvæsenet og vores andre dagsordener; autorisation, ligeløn, bedre arbejdsvilkår og flere faglige ydelser på apotek .


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning