Social kapital handler om samarbejde, tillid og retfærdighed

Hvis man som medarbejder oplever, at der er en høj grad af tillid og retfærdighed, samt et godt samarbejde på arbejdspladsen, så yder man også selv det bedste og oplever arbejdet mere positivt, fortæller sociolog Simon Bach Nielsen fra CRECEA.

Simon Bach Nielsen (1)

Simon Bach Nielsen er sociolog i CRECEA og har arbejdet med arbejdsmiljø i CRECEA i ti år samt tidligere i Arbejdstilsynet og som privat konsulent. Han har dermed sin erfaring og historik i orden, når han udtaler sig om social kapital som indgangsvinkel, når man undersøger arbejdsmiljøet på en arbejdsplads.

Simon Bach Nielsen fortæller, at undersøgelser af social kapital på arbejdspladser er noget, som især er slået igennem siden midten af 00’erne. I starten var det hovedsageligt kommunerne, der fik foretaget undersøgelser af social kapital på arbejdspladsen eller i organisationen.

- Det kom i en tid, hvor kommunerne var under ressourcepres, men samtidig skulle fastholde fokus på værdierne i organisationen, fortæller Simon Bach Nielsen.

De tre hovedelementer
De tre hovedelementer i undersøgelsen af social kapital er oplevelsen af:

  • tillid
  • retfærdighed
  • samarbejde

Simon Bach Nielsen fortæller, at de private arbejdspladser først begyndte at stige på vognen med at undersøge social kapital omkring midten af 2010’erne:

- Ved at undersøge social kapital kan man få en forståelse for, hvordan virksomheden fungerer på det organisatoriske niveau og på medarbejderniveau. De private virksomheder begyndte at få øjnene op for, at de også skulle have fokus på trivslen for at holde på de kvalificerede medarbejdere, forklarer sociologen.

Tillid giver godt samarbejde
Han fortæller, at de arbejdspladser, som gennemfører denne slags undersøgelser, tit er dem, hvor der i forvejen er en konstruktiv dialog mellem ledelse og medarbejdere om, hvordan det står til på arbejdspladsen.

- Hvis man som medarbejder føler, at der er tillid, samarbejde og retfærdighed, så yder man også selv det bedste og oplever arbejdet mere positivt. Samarbejdsrelationerne er internt forbundne, uddyber Simon Bach Nielsen.

Han uddyber det med, at gode samarbejdsrelationer opbygger tillid, og så behandler medarbejderne hinanden mere retfærdigt, hvilket igen understøtter det gode samarbejde. Det hele hænger sammen. Simon Bach Nielsen fastslår også, at udfordringer med den sociale kapital på en arbejdsplads ikke er noget, som man kan ændre fra ’næste mandag’. Men det er en proces, som arbejdspladsen kan sætte i gang, og som dermed som nævnt kan have en selvforstærkende udvikling.

En færdig rapport er ikke nok
Simon Bach Nielsen konstaterer, at hvis man som arbejdsplads kun får rapporten, der viser resultaterne af social kapital-undersøgelsen, så kan det være svært at arbejde med. CRECEA kan derfor hjælpe organisationerne med at reflektere over resultaterne og med at facilitere en proces, hvor arbejdspladsen selv kommer frem til de løsningsmuligheder, som giver mening for det enkelte sted og dets medarbejdere og ledelse.
- Det er svært for mig som udefrakommende at give færdige løsninger. Men jeg kan være fødselshjælper for drøftelserne, som arbejdspladsen skal have. Med andre ord serverer CRECEA ikke løsningen, men vil gerne være en del af processen. Og så slipper vi nødigt virksomhederne, før de er der, hvor de gerne vil være i forhold til at gå videre med arbejdet, fortæller Simon Bach Nielsen.

Bedst mulige arbejdsplads
Med andre ord bør man også som organisation have tænkt på, hvordan man vil arbejde med undersøgelsens resultater – før man iværksætter selve undersøgelsen. I apotekernes tilfælde kan formålet med en sådan undersøgelse være at skabe en dialog og fælles forståelse blandt medarbejderne og mellem medarbejdere og ledelse, fremhæver Simon Bach Nielsen.

- Ledelsens formål bør ret beset være at gøre arbejdspladsen til det bedst mulige sted at være – ud fra de givne omstændigheder, siger Simon Bach Nielsen.

Han tilføjer, at formålet med et sådant arbejde også kan være at gøre en indsats for at holde på medarbejderne. Det kan være i en situation, hvor arbejdspladsen ikke kan betale mere i løn, men gerne vil gøre det til et bedre sted at arbejde. Især hvis man er presset på opgaver og ressourcer.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning