Mange henter ikke medicin fordi de mangler penge

En spritny analyse afslører, at økonomi er en afgørende faktor, når det kommer til patienters valg om ikke at hente deres receptpligtige medicin.

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse, udført blandt 1.450 patienter af medlemmer fra fem patientforeninger i en arbejdsgruppe under Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed, undlod 13 procent at hente deres medicin i det seneste år.

Af disse angav 42 procent, at det skyldtes økonomiske årsager. Det bekymrer Klaus Lunding, formand for Danske Patienter. Han påpeger den potentielle risiko for patientsikkerheden, især blandt dem med komplekse sygdomme og lav indkomst.

Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening, bekræfter et mønster, hvor folk ofte forlader apoteket uden nødvendig medicin på grund af stigende egenbetaling ved starten af et nyt tilskudsår.

For at imødekomme denne udfordring foreslår arbejdsgruppen under Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed en abonnementsordning i medicintilskudssystemet. Det ville tillade patienter at betale det samme beløb hver måned og fordele den årlige egenbetaling på 4.170 kr. på månedlige acontobetalinger på 348 kr.

Opfordring til den ansvarlige minister
Arbejdsgruppen har netop henvendt sig til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde med et løsningsforslag, der indebærer at indføre en abonnementsordning i medicintilskudssystemet, så patienter betaler det samme beløb hver måned for medicinen.

Arbejdsgruppen består af 12 organisationer, herunder Farmakonomforeningen, der arbejder sammen for at skabe lighed og forbedre adgangen til medicin for alle.

Læs hele analysen via dette link, samt se arbejdsgruppens henvendelse til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.
https://www.lif.dk/ny-analyse-oekonomi-er-grund-til-at-patienter-ikke-henter-deres-recepter/

Arbejdsgruppen under Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed består af 12 organisationer:

3F – Fagligt Fælles Forbund
Danmarks Apotekerforening
Danske Patienter (Danish Patients)
Diabetesforeningen
DH / DPOD
Farmakonomforeningen
IGL
Kræftens Bekæmpelse (Danish Cancer Society)
Lif - Lægemiddelindustriforeningen
Lægeforeningen
UlykkesPatientForeningen
Ældre Sagen


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning