Ny overenskomst stemt hjem på Færøerne

Farmakonomerne på Færøerne har stemt ja til den overenskomstaftale, der netop er forhandlet på plads mellem Farmakonomforeningen og det færøske finansministerium, Fíggjarmálaráðið.

Torshavn, Færøerne

Farmakonomforeningens formand Ann-Mari Grønbæk er glad for resultatet:

- Det glæder mig, at medlemmerne har sagt ja til resultatet, der både giver solide lønstigninger, og tager det første skridt mod en kompensation for den ulempe det er at arbejde om aftenen og om lørdagen, som de fleste farmakonomer jo gør. Vi er også rigtig glade for endelig at kunne give medlemmerne en fornuftig lønregulering – de seneste år har været historisk dyre og i den periode har farmakonomerne måtte kigge langt efter en lønstigning.

Forhandlinger med benspænd
Den tidligere overenskomst udløb tilbage i efteråret 2022, men forskellige forhold på Færøerne omkring valg og ny regeringsdannelse forsinkede forhandlingerne i første omgang. Forhandlingerne blev endelig sparket i gang i september, hvor Farmakonomforeningens formand sammen med repræsentanter fra kredsbestyrelsen og medarbejdere fra sekretariatet mødtes med finansministeren og landsapotekeren. Efterfølgende var der en pause i forhandlingerne, da sygeplejerskerne gik i konflikt, og de kunne derfor først genoptages nu. Der har dog hele tiden været en tæt dialog med Finansministeriet, hvor de forskellige krav er blevet drøftet på teknisk niveau og en lang række spørgsmål kunne afklares.

Vanlig høj stemmeprocent
Stemmeprocenten er altid høj blandt de færøske medlemmer, og således også denne gang hvor 85,5 procent af de stemmeberettigede gjorde brug af deres stemme. I alt 83,1 procent af dem, der deltog, stemte ja. I alt 13,5 procent stemte nej og 3,4 stemte blankt.

Overenskomsten er gældende fra den 1. oktober 2022 og løber frem til den 30. september 2025. Lønnen tilbage fra 1. oktober 2022 vil blive reguleret med tilbagevirkende kraft. Udbetalingen af reguleringen vil ske med lønnen i december.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning