Farmakonomforeningens historie

Historien om Farmakonomforeningen er fortællingen om en stædig kvinde, der satte sig et mål. Og om en lille kvindeorganisation, der måtte vente 21 år på en overenskomst med Danmarks Apotekerforening.

Kvinden var Eva Balle-Ranfelt. Hun begav sig en kold morgen i december 1945 ud på en rejse til apotekerne rundt omkring på Sjælland.

Officielt gjorde hun det for at samle underskrifter som støtte til en pensionskasse for defektricer. Uofficielt var planerne at få apoteksdefektricerne ud af sæbe- og parfumeriafdelingen under HK og ind i en selvstændig organisation.

Inden dagen var omme var hun 200 underskrifter rigere.

Læs mere under denne film om Farmakonomforeningen.

For at se denne video skal du acceptere marketing-cookies

Opfordringen blev derefter sendt til Jylland, og snart støttede godt 800 defektricer fra mere end 200 apoteker op om Apoteksdefektricernes Pensionskasse.

Pension først - siden fagforening

Pensionskassen blev stiftet 29 januar 1946. Få måneder efter - 18. november 1946 - var Danske Apoteksdefektricers Landsforening en realitet.

I 1949 etablerer Danske Apoteksdefektricers Landsforening faglige kurser for defektricer, og i 1953 udkommer Lærebog for Defektricer.

Nye tider og nye navne

Faget gennemgik en rivende udvikling op igennem 50'erne, og i 1958 indførtes Apoteksassistentuddannelsen. Dermed blev Danske Apoteksassistenters Forening stiftet.

Der vedblev med at være to organisationer indtil 1978 hvor de fusionerede under navnet Danske Apotekteknikeres forening.

Nye kompetencer

I 1997 får apoteksassistenterne lov til selvstændigt at gennemføre receptekspeditioner. Hidtil havde en farmaceut skulle godkende en ekspedition, før den måtte gennemføres.

Foreningen tog i 1999 konsekvensen af, at man ikke længere var assistenter og gennemførte efter grundig debat et navneskifte. Apoteksassistenter blev til farmakonomer og foreningen skiftede navn til Farmakonomforeningen.


Emneord