Efteruddannelse

Det er meget individuelt, hvad der er det rigtige i forhold til efteruddannelse. Det kan være svært at få overblik over alle de tilbud, der er, når man prøver at finde den rette efteruddannelse.

I Farmakonomforeningen ville vi ønske, at vi kunne pege dig direkte hen til lige præcis det rigtige kursus – men det kan vi ikke. For det er en meget individuel sag at finde efteruddannelse. Derfor har vi nedenfor skitseret nogle af de pejlemærker, du kan bruge, når du går på jagt efter efteruddannelse.

Pejlemærker for efteruddannelse

 • Hvad vil du opnå?

  Opstil et mål for din uddannelse. Hvad er det, du ønsker at opnå ved at tage en uddannelse, hvad er det, du gerne vil være bedre til? Søger du uddannelse for at blive bedre til dét, du laver nu, eller søger du uddannelse for at kvalificere dig til at få et andet job?

  Overvej hvor meget tid du har tænkt dig at bruge på denne uddannelse – hvor langt er dit tidsperspektiv, og hvor meget tid/fritid vil du bruge på det? Er der tale om en diplomuddannelse i ledelse, eller er der tale om et kursus i apoteksøkonomi eller projektledelse? Der er stor forskel på den tid, du skal bruge på forberedelse og deltagelse i efteruddannelse alt efter niveauet.

  For at komme nærmere målet, er det en god ide, at lave en udviklingsplan sammen med din nærmeste leder. Find ud af om I har fælles mål for udviklingen af arbejdspladsen, og om dine planer passer med målene. Skal det være en teoretisk tung uddannelse, eller har du brug for en uddannelse med fokus på cases og redskaber fra arbejdslivet?

 • Find den rette uddannelse

  Når du har været igennem ovenstående overvejelser, kan du gå i gang med at finde den rette uddannelse. Her skal du fokusere på at finde en, der er anerkendt inden for det område, du arbejder, og som giver dig nogle konkrete kompetencer, du kan omsætte i hverdagen.

  Det er ikke afgørende for valget af uddannelse, at det er en kompetencegivende uddannelse, der giver dig et givent antal ECTS point – men det kan have betydning! Alt efter, hvad det er, du ønsker at bruge din kompetencegivende efteruddannelse til, skal du vurdere, om uddannelsens anerkendelse og tyngde er afgørende for dig.

  Mange uddannelser på apoteksområdet retter sig specifikt til dette område og giver ikke nødvendigvis point i andre sammenhæng. Dette er ikke afgørende for kvaliteten i disse tilbud – den er ofte meget høj og målrettet arbejdsområdet. Spørgsmålet er, hvad du har tænkt dig at bruge uddannelsen til? Er det for at forbedre dine nuværende kompetencer i forhold til nuværende job – eller er du ude efter at kvalificere dig til noget andet?

 • Evaluering af forløb

  Når du gennemfører en uddannelse, er det vigtigt, at du sammen med din leder løbende følger op på de kompetencer, du tilegner dig, og på hvordan du kan omsætte dem i dagligdagen. På den måde kan du få integreret dine nye kompetencer og sikre, at du også bliver i stand til at omsætte dem til praksis.

  Når uddannelsesforløbet er afsluttet, er det en god ide at evaluere forløbet med din leder. Dette både for at se, om I kunne have gjort noget bedre og for at sikre, at de erfaringer, I har gjort jer, kan viderebringes til andre, der skal have uddannelse.


Emneord