Gode tilbud til projektmagere – og de er gratis

For at klæde projektmagere og potentielle FIP-deltagere så godt som muligt på til at deltage med et projekt på FIP har vi – som noget nyt - i samarbejde med Pharmakon udarbejdet en række tilbud til jer, der gerne vil til FIP.

I første omgang drejer det sig om et 45 minutters webinar, som understreger de vigtigste aspekter ved valg af projekt. Webinaret er gratis og vil være tilgængeligt for alle, der går med en lille projektmager i maven.

 

Webinaret hedder: Vælg et godt projekt – og afholdes tirsdag den 25. februar 2020 kl. 11.45-12.30.

Herefter vil det være tilgængeligt for alle medlemmer indtil 15. april 2020 på dette link.

 

Flere gode tilbud

For at opkvalificere årets FIP-deltagere har vi også andre tilbud til jer, der skal til FIP:

Skriv et abstract. 30 minutters læringsvideo for FIP-deltagerne med de vigtigste pointer, når du skal udarbejde et abstract. Der vil også være mulighed for at sparre med Pharmakon om projekt og abstract herunder upload til FIP og engelsk korrektur. Læringsvideoen er tilgængelig i marts 2020.

Udarbejd en poster til præsentation. To timers workshop i Farmakonomforeningen for FIP-deltagere om at udarbejde en god poster med god balance mellem tekst og figurer. Der vil også være mulighed for sparring på posterindhold og korrektur på engelsk tekst. Workshoppen afholdes ultimo maj. Pharmakon sørger for tryk af posteren i to eksemplarer og 50 handouts. Der dækkes udgifter til transport for deltagerne – og for ansatte på privat apotek tilbydes også refusion for tabt arbejdsfortjeneste.

Introduktion til FIP. 30 minutters webinar med intro til FIP herunder til FIP app, program, hvordan det er at være på kongres og interessante aktiviteter på FIP Sevilla 2020. Webinaret afholdes ultimo august.

FIP-deltagere får direkte besked om tilmelding til disse aktiviteter.

 

Ansøgning til FIP

Årets ansøgningsfrist til FIP er 1. marts 2020. Der søges via ansøgningsskema som du finder her, hvor du også kan få mere at vide om at deltage på FIP.

FIP-kongressen i år afholdes i Sevilla i Spanien fra søndag den 13. til torsdag den 17. september 2020.

I 2021 er Brisbane i Australien vært for kongressen fra 29. august til 2. september. I 2022 er det Cape Town i Sydafrika fra 25. september til 29. september.

Ansøgning til disse kongresser forventes at være 1. marts henholdsvis 2021 og 2022.

 

Søg penge i Udviklingspuljen

Er du ansat på privat apotek, vil der også fortsat være mulighed for at søge penge til et projekt via Udviklingspuljen. Læs mere her.

Næste frist for ansøgning til Udviklingspuljen er medio april 2020.

 

Mere info

Har du spørgsmål om Udviklingspuljen og/eller et projekt til præsentation på FIP, så kontakt farmakonom Ann Moon Raagaard på amr@farmakonom.dk, tlf. 3312 0600.

 

Kvinde Med Computer

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning