Kompetenceudvikling

I løbet af arbejdslivet har de fleste behov for kompetenceudvikling - for det at udvikle sig er motiverende og giver arbejdsglæde. Samtidig får din arbejdsgiver en dygtigere og mere kompetent medarbejder, når du udvikler dig.

Ønsker du at udvikle dine kompetencer, er det vigtigt, at du ved medarbejdersamtaler eller kompetenceudviklingssamtaler gør opmærksom på dine ønsker. Her kan du gå i dialog med din leder om dine ønsker. 

Du kan læse om dine rettigheder til kompetenceudvikling her

Er du i tvivl om dine muligheder for kompetenceudvikling, så kontakt Farmakonomforeningens sekretariat

Få gode råd til, hvordan du taler om karriereudvikling - fx behovet for kompetenceudvikling - med din arbejdsgiver

Hvordan søger jeg om kompetenceudvikling?

 • Sygehus og kommune

  I kommunerne og på sygehusene kan pengene til kompetenceudvikling være sparsomme. Ikke alle ønsker opfyldes, men arbejdsgiverne afsætter nogle penge til uddannelse.

  Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal søge midler til kompetenceudvikling på din arbejdsplads, så spørg din tillidsrepræsentant (TR), eller tag det op på et personalemøde.

  Kan du ikke få oplyst hos din arbejdsgiver eller TR, hvordan du søger om midler til kompetenceudvikling, så kontakt Farmakonomforeningens sekretariat.

 • Staten

  Er du ansat i staten, så kan du søge om fondsstøtte til din kompetenceudvikling. De statslige overenskomstparters nye fond giver mulighed for at få støtte til:

  For at kunne få støtte fra Den Statslige Kompetencefond til din kompetenceudvikling, er det afgørende, at:

  • Du er omfattet af en statslig overenskomst
  • Din leder godkender din ansøgning om fondsstøtte

  Din arbejdsplads betaler en del af udgifterne forbundet med den ansøgte kompetenceudvikling. Få mere information.

 • Privat apotek

  Du har både ret og pligt til kompetenceudvikling som farmakonom på privat apotek.

  Det er i overenskomsten aftalt, at farmakonomer skal have løbende kompetenceudvikling. Det indebærer, at du har ret til at få lavet en plan for kompetenceudvikling, så du holder din faglige viden ajour.

  Det er apotekeren, der betaler udgifter til at gennemføre planen. Ved en udviklingssamtale en gang årligt opstiller I gensidigt forpligtende mål for din faglige udvikling.

Kompetenceudviklingsfonden på privat apotek


Emneord