Julen - og dens vagter og deres honorering

Julen nærmer sig med hastige skridt. Det betyder dejlige fridage, men for nogle farmakonomer betyder det også arbejde i julen. Her kan du læse hvad det betyder for dig på privat apotek og på offentlige arbejdspladser.

Julekrans 2

Det skifter fra år til år hvilke ugedage juledagene falder. Juleaftensdag er i år på en lørdag, 1. juledag en søndag og 2. juledag er en mandag. Og det har betydning for honoreringen.

For dig på privat apotek
Hvis du skal på arbejde afhænger honoreringen af om helligdagen falder på en hverdag eller en søndag.

Som udgangspunkt har apotekerne lukket juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag, og i nytåret nytårsaftensdag kl. 16 og 1. nytårsdag. Det betyder, at du vil få din sædvanlige løn, selvom der er helligdage.

Hvis dit apotek har åbent i julen og nytåret, og du dermed skal på arbejde, er der i overenskomsten aftalt særlige regler for dette. Vi har beskrevet reglerne på hjemmesiden. Reglerne er de samme både ved jul, påske og pinse. Det afgørende er, om helligdagen falder på en hverdag eller på en søndag.

Hvis fx den lørdag, der i år er juleaftensdag, er arbejdsdag i dit skema, og apoteket har åbent, så skal du have et tillæg på 150% udover din sædvanlige løn for de timer, du rent faktisk arbejder. Skal du arbejde længere, end du oprindeligt var skemalagt, vil det være overarbejde, og du skal have timerne + 150 %.

Nytårsaftensdag er også en lørdag. Her er der først tillæg for arbejde efter kl. 16. Hvis apoteket lukker før kl. 16 er du berettiget til din sædvanlige løn, medmindre apoteket pålægger dig afspadsering fra lukketid til kl. 16. Det kræver dog, at du har afspadseringstimer til gode - og at varslet er korrekt.

Du kan læse mere om honoreringen og skemalægningen af timerne i julen på privat apotek her.


For regionalt ansatte

Hvis du arbejder på sygehusapotek eller er ansat i en af regionerne som farmakonom, betragtes juleaftensdag d. 24. december som en søgnehelligdag (en helligdag, der ikke falder i en weekend). I 2022 falder juleaftensdag på en lørdag, og du har som udgangspunkt fri på denne dag. Hvis du ikke har fri denne dag, skal du kompenseres for det på et andet tidspunkt inden for jeres normperiode, og du skal derfor have en fridag på et andet tidspunkt i stedet.

Hvis du skal arbejde juleaftensdag, skal du desuden honoreres ekstra for arbejdet. Hvis I ikke har aftalt andet på jeres arbejdsplads, vil udgangspunktet være honorering med et 50%-tillæg, som enten kan udbetales eller gives som afspadsering.

Nytårsaftensdag d. 31. december betragtes ikke som en søgnehelligdag. Dog har du som udgangspunkt og i størst muligt omfang ret til fri på dagen fra kl. 12. Hvis du arbejder efter kl. 12 nytårsaftensdag, skal du honoreres efter de normale søndagstakster.

For kommunalt ansatte
Farmakonomer, der er kommunalt ansat, kan som udgangspunkt selv tilrettelægge deres arbejdstid. Det skal i så fald være aftalt i ansættelseskontrakten. Som ”selvtilrettelægger” har du fri både d. 24. december og d. 31. december.

Hvis du ikke er ansat som selvtilrettelægger, vil juleaftensdag betragtes som en søgnehelligdag, og nytårsaftensdag som en fridag efter kl. 12. Der vil således gælde de samme regler, som for ansatte i regionerne som beskrevet ovenfor.

For statsansatte
Hvis du er farmakonom ansat i staten, vil udgangspunktet være, at både juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage, selvom de ikke betragtes som søgnehelligdage. Det vil fremgå af den konkrete arbejdsplads’ personalepolitik eller personalehåndbog, hvorvidt der er afvigelser fra hovedreglen.

Hvis du har spørgsmål til reglerne for arbejdstid mellem jul og nytår, kan du kontakte Farmakonomforeningens sekretariat på tlf. 3312 0600 mellem kl. 10:00 – 15:00. Du kan også kontakte os via mail på ff@farmakonom.dk.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning