FIP – den farmaceutiske verdenskongres

Farmakonomforeningen ønsker også internationalt at være til stede, hvor fagets opgaver og fremtid diskuteres.

Derfor har Farmakonomforeningen gennem flere år stillet pladser til rådighed for medlemmer, som ønsker at præsentere et fagligt projekt på den farmaceutiske verdenskongres FIP.

Vi vil også gerne fortælle, hvad danske farmakonomer kan bidrage med, når det gælder den optimale farmaceutiske omsorg for patienterne.

FIP – den farmaceutiske verdenskongres

Kongressen strækker sig over fem dage i august-september og afholdes hvert år forskellige steder i verden. I 2019 fandt Kongressen sted i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater. I 2020 i er det i Sevilla i Spanien.

Som deltager skal du præsentere et fagligt projekt inden for kongressens hovedtema på en poster. Posteren skal beskrive danske erfaringer og iagttagelser, som kan give inspiration til farmakonomer og farmaceuter i andre lande. For mere information om betingelser og krav til en poster, se FIP's hjemmeside - fip.org.

Reportage fra den seneste FIP-kongres med beskrivelser af de enkelte farmakonompostere findes i Farmakonomens september-oktober udgave, 2019.

Sådan kommer dit faglige projekt med på FIP

Frist for ansøgning til Farmakonomforeningen om at præsentere en poster er sædvanligvis den 1. marts. Følg med i Farmakonomen og her på hjemmesiden i januar-februar for nærmere information.

Ansøgere, der får imødekommet deres ansøgning – og efterfølgende godkendt deres poster af FIP, vil få støtte til rejse- og opholdsudgifter samt kongresgebyr.

Søg om at få dit faglige projekt med på FIP

For spørgsmål om FIP kontakt:

Ann Moon Raagaard
Ann Moon Raagaard

Formandssekretær, farmakonom (barsel)

Dir.tlf: 2336 1683

amr@farmakonom.dk


Emneord

Sevilla

FIP 2020

Har du et fagligt projekt, som du gerne vil præsentere på FIP i Sevilla i 2020? Så begynd at overveje det allerede nu og læs mere om, hvordan du kan komme med.