FIP – den farmaceutiske verdenskongres

Farmakonomforeningen sætter også den faglige dagsorden internationalt.

Farmakonomforenigen deltager i det internationale faglige arbejde, som blandt andet er forankret i FIP – Den Farmaceutiske Verdenskongres.

Farmakonomforeningen har gennem flere været repræsenteret på FIP med medlemmer, som ønsker at præsentere et fagligt projekt.

Her har vi mulighed for at vise, hvad danske farmakonomer kan bidrage med, når det gælder den optimale farmaceutiske omsorg for patienterne.

FIP – den farmaceutiske verdenskongres

Kongressen strækker sig over fem dage i august-september og afholdes hvert år forskellige steder i verden. Den har blandt andet været afholdt i Sevilla i Spanien og i Brisbane i Australien.

Som deltager skal du præsentere et fagligt projekt inden for kongressens hovedtema på en poster. Posteren skal beskrive danske erfaringer og iagttagelser, som kan give inspiration til farmakonomer og farmaceuter i andre lande. For mere information om betingelser og krav til en poster, se FIP's hjemmeside.

 

Sådan kommer dit faglige projekt med på FIP

Frist for ansøgning til Farmakonomforeningen om at præsentere en poster er den 1. februar for deltagelse i kongressen det samme år.

Ansøgere, der får imødekommet deres ansøgning – og efterfølgende godkendt deres poster af FIP, vil få helt eller delvis støtte til rejse- og opholdsudgifter samt kongresgebyr.

Søg om at få dit faglige projekt med på FIP

For spørgsmål om FIP kontakt:

Ann-Mari Grønbæk
Ann-Mari Grønbæk

Formand

Dir.tlf: 2323 4711

amg@farmakonom.dk

Sådan laver du et godt fagligt projekt som farmakonom

For at se denne video skal du acceptere marketing-cookies


Emneord