Samarbejder

For at sikre farmakonomerne de bedst mulige vilkår er Farmakonomforeningen tilknyttet en række lønmodtagerorganisationer.

Samarbejdet med disse organisationer indeholder dels en generel erfaringsudveksling, dels at vi arbejder mod mål, som kun kan realiseres i et større fællesskab.

Foreningen samarbejder desuden med en række andre faglige organisationer.

Dem vi arbejder sammen med

 • Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

  Danmarks største og stærkeste faglige fællesskab, der repræsenterer en lang række faglige organisationer med tilsammen 1,4 millioner medlemmer.

  FH er lønmodtagernes stemme i kampen for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

  Farmakonomforeningen er både repræsenteret i FH’s hovedbestyrelse og i forretningsudvalget. Begge poster bestrides af farmakonomforeningens formand, Ann-Mari Grønbæk.

  Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

 • Sundhedskartellet

  Farmakonomforeningen er medlem af Sundhedskartellet, der er forhandlings- og samarbejdsorganisation for knap 120.000 ansatte i sundheds- og socialsektoren. Sundhedskartellet forhandler vores overenskomst for så vidt angår de specielle vilkår med Danske Regioner og KL.

  Sundhedskartellet

 • Forhandlingsfællesskabet

  Farmakonomforeningen er en del af Forhandlingsfællesskabet, som i 2014 blev dannet sammen af Sundhedskartellet og KTO.

  Forhandlingsfællesskabet er et fællesskab hvor alle faglige organisationer på det offentlige område er repræsenteret. 

  Forhandlingsfællesskabet

   

 • CO10

  Centralorganisationen af 2010 - CO10 - er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer - alle ansat inden for eller pensioneret fra stillinger på statens område.

  Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO10 generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår på sine medlemmers vegne.

  CO10 forhandler vores overenskomst med staten - f.eks. for farmakonomer ansat i Serum Instituttet, Sundhedsstyrelsen eller på Københavns Universitet - og alle medlemmer omfattet af CO10s aftaler er medlemmer af den offentlige sektion.

  CO10


Emneord