Samarbejder

For at sikre farmakonomerne de bedst mulige vilkår - og også for at styrke farmakonomernes rolle i sundhedsvæsenet - så er Farmakonomforeningen tilknyttet en række lønmodtagerorganisationer, ligesom vi indgår i politiske alliancer og udvalg- fx omkring ulighed i medicin eller arbjedsmiljø.

Samarbejdet med disse organisationer indeholder dels en generel erfaringsudveksling, dels at vi arbejder mod mål, som kun kan realiseres i et større fællesskab.

Dem vi arbejder sammen med

 • Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

  Danmarks største og stærkeste faglige fællesskab, der repræsenterer en lang række faglige organisationer med tilsammen 1,3 millioner medlemmer.

  FH er lønmodtagernes stemme i kampen for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

  Farmakonomforeningen er både repræsenteret i FH’s hovedbestyrelse og i forretningsudvalget. 

  Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

 • Sundhedskartellet

  Farmakonomforeningen er medlem af Sundhedskartellet, der er forhandlings- og samarbejdsorganisation for 90.000 ansatte i sundheds- og socialsektoren. Sundhedskartellet forhandler vores overenskomst for så vidt angår de specielle vilkår med Danske Regioner og KL.

  Sundhedskartellet

 • Forhandlingsfællesskabet

  Farmakonomforeningen er en del af Forhandlingsfællesskabet, som i 2014 blev dannet sammen af Sundhedskartellet og KTO.

  Forhandlingsfællesskabet er et fællesskab hvor alle faglige organisationer på det offentlige område er repræsenteret. 

  Forhandlingsfællesskabet

   

 • CO10

  Centralorganisationen af 2010 - CO10 - er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer - alle ansat inden for eller pensioneret fra stillinger på statens område.

  Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO10 generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår på sine medlemmers vegne.

  CO10 forhandler vores overenskomst med staten - f.eks. for farmakonomer ansat i Serum Instituttet, Sundhedsstyrelsen eller på Københavns Universitet - og alle medlemmer omfattet af CO10s aftaler er medlemmer af den offentlige sektion.

  CO10

 • Alliancen mod social ulighed i sundhed

  Sammen står vi stærkere. Derfor er Farmakonomforeningen partner i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed sammen med 40 andre organisationer. Vores størrelser og ressourcer er forskellige, men målet er det samme – at hjælpe de borgere, som er dårligst stillet, når det gælder sundhed og medicin.

 • Praktikpladsankenævnet

  Praktikpladsankenævnet skal holde øje med, at apotekerne lever op til retningslinjerne for farmakonomuddannelsens praktikperiode.

  Nævnet kan gribe ind i sager, hvor apotekere har overtrådt uddannelsesinstitutionen Pharmakons retningslinjer for, hvordan praktikperioden skal gennemføres.

  Hvis det sker, kan nævnet enten vælge at kritisere den pågældende apoteker eller opfordre Danmarks Apotekerforening til i en periode suspendere et tilskud, som er en del af apotekets økonomiske grundlag.

  Nævnets medlemmer:

  Formand Ann-Mari Grønbæk er Farmakonomforeningens repræsentant

  Apoteker Per Wisbech, Svendborg Sct. Nicolai Apotek, er Apotekerforeningens repræsentant

  Farmaceut Camilla Lauemøller, censorformand, Undervisningsministeriet.
   

  Statutter for praktikpladsankenævnet

 • Projektudvalget

  Projektudvalget fordeler udviklingspuljen, der giver støtte til udviklingsprojekter på privat apotek.

  Udviklingspuljen består af midler afsat i overenskomsten med Danmarks Apotekerforening. Det er derfor kun medlemmer på privat apotek, der kan søge Udviklingspuljen.

  Projektudvalget består af repræsentanter fra Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening.

  Medlemmer af projektudvalget:

  Fra Farmakonomforeningen:

  Ann-Mari Grønbæk - formand, Farmakonomforeningen

  Lene Dyhr - administrativ medarbejder, Farmakonomforeningen tlf. 4214 4807


  Fra Danmarks Apotekerforening:

  Jeanette Juul Rasmussen, Birkerød Apotek

  Helle Jacobsgaard, Danmarks Apotekerforening

 • Styregruppen for aarbejdsmiljø

  Farmakonomforeningen sidder i en styregruppe for arbejdsmiljø på privat apotek. I styregruppen drøfter man problematikker og initiativer målrettet arbejdsmiljøet på privat apotek.

  I styregruppen sidder der repræsentanter fra Danmarks Apotekerforening, Pharmadanmark og Crecea. 

  Fra Farmakonomforeningen sidder formand Ann-Mari Grønbæk som repræsentant i styegruppen. 

 • Forfremmelsesrådet

  Forfremmelsesrådet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i sager, der handler om bevillinger til at drive apotek og om ansættelse af sygehusapotekere.

  Rådets opgave er at udtale sig om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet eller ikke egnet til at drive et apotek.

  Arbejdet i Forfremmelsesrådet er delt op i:

  1. bevilling til at drive apotek (varetages af 3 rådgivende konsulenter, der er indstillet af Pharmadanmark, Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening) 
  2. ansættelse af private sygehusapotekere (varetages af 3 rådgivende konsulenter, der er indstillet af Pharmadanmark, Farmakonomforeningen og sygehusapotekseje

   

  Forfremmelsesrådet består af en repræsentant fra Danmarks Apotekerforening, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen. 

  Farmakonom Pernille Ahlmann Petersen er Farmakonomforeningens repræsentant i rådet.

   


Emneord