Samarbejder

For at sikre farmakonomerne de bedst mulige vilkår - og også for at styrke farmakonomernes rolle i sundhedsvæsenet - så er Farmakonomforeningen tilknyttet en række lønmodtagerorganisationer, ligesom vi indgår i politiske alliancer - fx omkring ulighed i medicin.

Samarbejdet med disse organisationer indeholder dels en generel erfaringsudveksling, dels at vi arbejder mod mål, som kun kan realiseres i et større fællesskab.

Dem vi arbejder sammen med

 • Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

  Danmarks største og stærkeste faglige fællesskab, der repræsenterer en lang række faglige organisationer med tilsammen 1,3 millioner medlemmer.

  FH er lønmodtagernes stemme i kampen for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

  Farmakonomforeningen er både repræsenteret i FH’s hovedbestyrelse og i forretningsudvalget. 

  Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

 • Sundhedskartellet

  Farmakonomforeningen er medlem af Sundhedskartellet, der er forhandlings- og samarbejdsorganisation for 90.000 ansatte i sundheds- og socialsektoren. Sundhedskartellet forhandler vores overenskomst for så vidt angår de specielle vilkår med Danske Regioner og KL.

  Sundhedskartellet

 • Forhandlingsfællesskabet

  Farmakonomforeningen er en del af Forhandlingsfællesskabet, som i 2014 blev dannet sammen af Sundhedskartellet og KTO.

  Forhandlingsfællesskabet er et fællesskab hvor alle faglige organisationer på det offentlige område er repræsenteret. 

  Forhandlingsfællesskabet

   

 • CO10

  Centralorganisationen af 2010 - CO10 - er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer - alle ansat inden for eller pensioneret fra stillinger på statens område.

  Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO10 generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår på sine medlemmers vegne.

  CO10 forhandler vores overenskomst med staten - f.eks. for farmakonomer ansat i Serum Instituttet, Sundhedsstyrelsen eller på Københavns Universitet - og alle medlemmer omfattet af CO10s aftaler er medlemmer af den offentlige sektion.

  CO10

 • Alliancen mod social ulighed i sundhed

  Sammen står vi stærkere. Derfor er Farmakonomforeningen partner i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed sammen med 40 andre organisationer. Vores størrelser og ressourcer er forskellige, men målet er det samme – at hjælpe de borgere, som er dårligst stillet, når det gælder sundhed og medicin.


Emneord