Lønløft - glem ikke de mange "små" fag

- Det er godt, at regeringen endelig ser behovet for lønløft inden for visse fagområder. Men jeg er helt uforstående for, at den nylige rapport fra lønstrukturkomiteen helt er overset, siger Ann-Mari Grønbæk, formand i Farmakonomforeningen.

Regeringen løftede i weekenden sløret for det såkaldte “lønløft”, som formodes at skulle rette op på skævhederne i nogle offentligt ansattes løn.

Selvom forslaget endnu ikke er beskrevet i detaljer, er sygeplejersker, pædagoger, sosu’er og fængselsansatte allerede blevet nævnt som nogle af de grupper, som regeringen mener, er særligt vigtige i velfærdssamfundet. Regeringen taler om et lønløft på omkring 2.500 kr. om måneden.

Regeringen siger selv, at dens fokus har været på områder, hvor der allerede nu mangler medarbejdere - især inden for ældrepleje. De har også set på, hvilke jobgrupper der arbejder tættest på borgerne, dem der f.eks. arbejder om aftenen eller natten, og dem der håndterer særligt udfordrende opgaver, som i kriminalforsorgen.

Overser lønstrukturkomitéens rapport
Regeringen pointerer, at deres liste ikke er endelig, og at andre grupper kan blive tilføjet. De bemærker dog, at hvis alle offentligt ansatte får et lønløft, vil det blive så beskedent, at det næsten ikke vil kunne mærkes.

Ann-Mari Grønbæk, formand for Farmakonomforeningen, siger:
- Det er godt, at regeringen endelig ser behovet for lønløft inden for visse fagområder. Men jeg er helt uforstående for, at den nylige rapport fra lønstrukturkomiteen helt er overset. Jeg antog, at komiteen blev nedsat for at dens input skulle tages alvorligt. Det ser på ingen måde ud til at være tilfældet.

Ann-Mari Grønbæk tilføjer:
- Farmakonomerne er sammen med de øvrige sundhedsprofessionelle faggrupper som mange andre grupper helt essentielle for, at patienterne får behandling, omsorg og medicin. Vi er som flere andre glemte grupper afgørende for borgernes sundhed og en kæmpe mangelvare på arbejdsmarkedet. Hver femte farmakonomstilling bliver ifølge robusthedskommissionen ikke besat. Det eneste logiske er, at man husker os og de andre vigtige grupper i de endelige beslutninger.

Treparts forhandlingerne bliver afgørende
Beslutninger om lønløftet vil blive truffet gennem treparts forhandlinger, hvor arbejdsgivere, arbejdstagere og regeringen mødes for at diskutere arbejdsmarkedets vilkår. Resultatet heraf vil naturligvis være af stor betydning.

Farmakonomforeningen, ligesom mange andre mindre faggrupper, følger forhandlingerne tæt.

Lønstrukturkomitéen

- Lønstukturkomitéen blev nedsat efter sygeplejerskekonflikten i 2021. Den skulle se på lønstrukturerne og lønudviklingen i den offentlige sektor. Målet var, at få et fælles grundlag for parternes videre drøftelser.
- Komitéen blev ledet af økonomiprofessor Torben M Andersen og bestod af eksperter og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.
- Komitéen afsluttede sit arbejde i juni 2023. Læs mere her: Lønstrukturkomitéen (loenstrukturkomiteen.dk)


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning