Farmakonomer og farmaceuter er et skridt tættere på autorisation

Robusthedskommissionen har netop udgivet en rapport, som vi har ventet på i spænding. Rapportens omdrejningspunkt er hvordan man skaber et mere robust sundhedsvæsen. Set med Farmakonomforeningens øjne indeholder rapporten den vigtige anbefaling, at det skal undersøges, om farmakonomer og farmaceuter skal autoriseres som sundhedspersoner. Det er gode nyheder.

Robusthedskommissionens anbefalinger er landet mandag 11. september. Og der er særligt ét element i anbefalingerne, der glæder farmakonomer og farmaceuter. Nemlig anbefalingen om at se nærmere på mulighederne for autorisation af de to faggrupper.

- Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning for patientsikkerheden og fleksibel opgavevaretagelse. Det glæder mig, at kommissionen tager medicin alvorligt. Både farmakonomer og farmaceuterne arbejder hver dag tæt på patienterne og er en integreret del af medicinhåndteringsprocessen, siger Ann-Mari Grønbæk, formand for Farmakonomforeningen.

Ann-Mari er ikke i tvivl om, at det er et langt og sejt træk. Farmakonomer og farmaceuter spiller allerede nu en central rolle i sundhedsvæsenet, og med autorisation vil vi kunne øge patientsikkerheden endnu mere og gøre opgavevaretagelsen endnu smidigere.

Medlemmerne vil autoriseres
Farmakonomforeningen har tidligere spurgt sine medlemmer om, hvordan den manglende autorisation påvirker deres arbejde. Et overvældende flertal på 85 procent af farmakonomerne, som deltog i undersøgelsen om autorisation, svarede (enig/delvist enig), at en autorisation vil gøre det lettere for andre sundhedspersoner at forstå, hvad farmakonomerne kan og må i deres funktion. Over 79 procent af deltagerne i undersøgelsen har også oplyst, at deres arbejde har betydning for patientsikkerheden.

- Det her er noget, som ligger vores medlemmer – og dermed også Farmakonomforeningen og mig meget på sinde. Op mod halvdelen af de medlemmer, som vi har spurgt, har svaret, at de enten har arbejdsopgaver, som bliver besværliggjort eller som de slet ikke må udføre på grund af manglende autorisation. Det må og kan vi gøre bedre til gavn for borgerne,” siger Ann-Mari Grønbæk.

Et gennembrud for anerkendelsen
Farmakonomforeningen har arbejdet hårdt for at tydeliggøre, hvor vigtig autorisationen er for medicinsikkerheden og fleksibiliteten i sundhedssektoren. Men rejsen frem til autorisation er ikke slut endnu, da det kræver lovændringer. Farmakonomforeningen vil fortsat skubbe hårdt på blandt andet i tæt samarbejde med Pharmadanmark, der ligesom Farmakonomforeningen glæder sig over den nye rapport.

- Det her er et gennembrud for anerkendelsen af farmaceuter og farmakonomer som samfundets medicineksperter – to faggrupper som ser på tværs af specialer, og som kan være med til at nedbryde de faglige siloer i sundhedsvæsenet. Det vil vi naturligvis gøre alt for at følge helt til dørs politisk, siger Tanja Villumsen, formand, Pharmadanmark.

Robusthedskommissionen

Robusthedskommissionen blev nedsat i forlængelse af sundhedsreformen fra maj 2022. Kommissionen skal kort fortalt anbefale løsninger, som kan sikres robusthed i opgaveløsningen og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet.

Den konkrete anbefaling om autorisation til farmakonomer og farmaceuter er:
"Der skal være systematisk fokus på, hvordan flere faggrupper kan bidrage til kliniske opgaver. Lokale instrukser og retningslinjer skal være opdaterede og give mulighed for fleksibel opgaveløsning, hvor det er fagligt meningsfuldt. Brugen af rammedelegationer bør udbredes, og det bør overvejes, om en fremadrettet udvikling af de forskellige personalegruppers opgaveporteføljer medfører, at flere faggrupper vil få opgaver med sådanne patientsikkerhedsmæssige risici, at de bør autoriseres fx social- og sundhedshjælpere, farmakonomer og farmaceuter."

Læs mere om anbefalingerne:
https://sum.dk/nyheder/2023/september/nye-anbefalinger-fra-robusthedskommissionen-skal-give-sundhedspersonale-mere-tid-til-kerneopgaven

- Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning for patientsikkerheden og fleksibel opgavevaretagelse. Det glæder mig, at kommissionen tager medicin alvorligt. Både farmakonomer og farmaceuterne arbejder hver dag tæt på patienterne og er en integreret del af medicinhåndteringsprocessen

Ann-Mari Grønbæk formand i Farmakonomforeningen

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning