Redaktion

Redaktion

Formand Christina Durinck, ansvarshavende redaktør.

Redaktør Inge Dyhr.

Kommunikationskonsulent Simon Oxby (barselsvikar).

Kommunikationskonsulent Elsebeth Hagen.

Kontakt redaktionen:
bladet@farmakonom.dk


Emneord