Pension som farmakonom

Din pensionsordning sikrer dig økonomisk i din alderdom og er et sikkerhedsnet i en række andre situationer – for eksempel ved visse kritiske sygdomme eller hvis du bliver invalid.

I alle Farmakonomforeningens overenskomster er der aftalt pensionsopsparing. Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, skal du sikre dig, at du i din kontrakt også sikres indbetalinger til pension.

Pensionskassen

Hovedparten af de danske farmakonomer har deres pensionsopsparing i Pensionskassen for Farmakonomer, der er en del af PKA. Hvis du har spørgsmål om dine pensionsforhold, skal du rette dem direkte til din pensionskasse.

Seniormøder

PKA afholder hvert år seniormøder for alle medlemmer, der er fyldt 58 år. På møderne vil de forskellige muligheder i forbindelse med pensionering blive gennemgået og der er mulighed for individuel rådgivning. På seniormøderne vil FTF-a desuden gennemgå reglerne for Efterløn.

Hvis du er medlem af pensionskassen og fyldt 58 år, vil du modtage en invitation direkte fra pensionskassen.

Efterløn

Har du spørgsmål i forbindelse med at du skal forlade arbejdsmarkedet for at gå på efterløn, er du velkommen til at kontakte FTFa omkring dette.

 • Pension i industrien

  Pensionssatsen for farmakonomer i industrien afhænger af den konkrete aftale, der er indgået ved ansættelsen eller aftalt i pågældende overenskomst.

  For farmakonomer ansat på Takeda udgør den samlede pensionssats 16,75 pct, hvoraf Takeda indbetaler 12,5 pct. og eget-bidraget udgør 4,25 pct.

  For farmakonomer ansat på Pharmakon udgør den samlede pensionssats 17,13 pct. hvoraf Pharmakon indbetaler 12 pct. og eget-bidraget udgør 5,13 pct.

  For farmakonomer på Nomeco A/S er pensionsbidraget er på i alt 12 pct., heraf et arbejdsgiverbidrag på 8 pct.

  Bliver du ansat på en individuel kontrakt uden overenskomst, bør du være opmærksom på din samlede pensionssats, samt hvor din pension bliver indbetalt til. Farmakonomforeningen anbefaler, at pensionssatsen som minimum udgør 16 pct. Du er altid velkommen til at drøfte din pensionsindbetaling med en konsulent i Farmakonomforeningen.

 • Pension for ledere i industrien

  Pensionssatsen for ledende farmakonomer, der er ansat i industrien, afhænger af den konkrete aftale, der er indgået ved ansættelsen eller aftalt i pågældende overenskomst.

  Er man ansat på Takeda udgør den samlede pensionssats 16,75 pct., hvoraf Takeda indbetaler 12,5pct. og eget-bidraget udgør 4,25 pct.

  Er man ansat på Pharmakon udgør den samlede pensionssats 17,13 pct., hvoraf Pharmakon indbetaler 12 pct. og eget-bidraget udgør 5,13 pct.

  Bliver du ansat uden på en individuel kontrakt uden overenskomst, så er det vigtigt, at du drøfter din pensionssats med en konsulent i Farmakonomforeningen.

 • Pension i kommunerne

  Farmakonomer ansat i kommunerne får i forbindelse med deres løn et pensionstillæg indbetalt til Farmakonomernes Pensionskasse på 17,66 pct. Derudover er der aftalt et fritvalgstillæg på 0,34%. Månedslønnede i kommunerne kan vælge, om fritvalgstillægget skal medføre, at pensionsbidragssatsen stiger, eller om tillægget skal udbetales som et kronetillæg. Tillæget udbetales i udgangspunktet som løn, hvis man ønsker det indbetalt til pension, skal man gøre sin arbejdsgiver opmærksom på det. 
  Lægges fritvalgstilllæget oveni, er det samlede pensionssats 18%.

  Har du spørgsmål omkring din pension kan du kontakte Pensionskassen for Farmakonomer på tlf. 3945 4540.

 • Pension i regionerne

  Overenskomsten med Danske Regioner giver dig ret til 16,65 pct. i pension.

  Farmakonomens egenandel udgør en tredjedel, og pensionen indbetales til Pensionskassen for Farmakonomer. Du kan ikke vælge at få din pension udbetalt som løn i stedet for.

  Alle løndele er pensionsgivende, så du optjener også pension af overarbejdstillæg, kvalifikationstillæg med videre. Beløbene kan dog være forskellige alt efter, hvad det er for en vagt, og hvordan overarbejdet udbetales.

  Har du spørgsmål omkring din pension, kan du kontakte Pensionskassen for Farmakonomer på tlf. 3945 4540.

 • Pension for ledere i regionerne

  Overenskomsten med Danske Regioner giver dig ret til 18 pct. i pension, når du er leder.

  Farmakonomens egenandel udgør en tredjedel, og pensionen indbetales til Pensionskassen for Farmakonomer. Du kan ikke vælge at få din pension udbetalt som løn i stedet for.

  Alle løndele er pensionsgivende, så du optjener også pension af funktionstillæg, kvalifikationstillæg med videre.

  Har du spørgsmål omkring din pension, kan du kontakte Pensionskassen for Farmakonomer på tlf. 3945 4540.

 • Pension på privat apotek

  Pensionsbidraget for farmakonomer ansat på privat apotek er på i alt 17 pct. Heraf indbetaler farmakonomen selv 1/3 af de 17 pct. via lønnen og arbejdsgiveren betaler de resterende 2/3 af de 17 pct.

  Pensionsbidrag for alle fastansatte farmakonomer på apotek indbetales til Pensionskassen for Farmakonomer, der er en del af PKA-fællesskabet. Der indbetales pensionsbidrag af skalaløn, Lokal løn tillæg, tilkaldevagtshonorarer, souscheftillæg og tillæg for filialleder.

  Har du spørgsmål vedrørende din pension kan du kontakte Pensionskassen for Farmakonomer på tlf. 3945 4540.

  Aktivering af alderspension
  Farmakonomer, der har aktiveret deres alderspension fra pensionskassen, kan efter afgivelse af tro- og loveerklæring herom vælge at få det samlede månedlige pensionsbidrag, jf. stk. 2, udbetalt med lønnen i stedet for indbetalt til pension. Hvis tjenestetiden i kontrakten ændres til mindst 80 timer pr. måned i tre måneder i træk, kan farmakonomen omgøre sit valg. Din apoteker har adgang til tro-og love erklæringen via Apotekerforeningens ”Medlemsnet”.

 • Pension i staten

  Farmakonomer ansat i staten får indbetalt 18 pct. i pension.

  Farmakonomens egenandel af pensionen udgør en tredjedel, pensionen indbetales til Pensionskassen for farmakonomer.

  Har du spørgsmål omkring din pension er du velkommen til at kontakte Farmakonomernes Pensionskasse på tlf. 3945 4540.

 • Seniorpension

  Det er kommunen, der administrerer og tilkender seniorpension på baggrund af følgende betingelser:

  • Ansøger skal sammenlagt have været i beskæftigelse i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år,
  • der skal være seks år eller mindre til folkepensionsalderen, 
  • arbejdsevnen skal være varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job af mindst 12 måneders varighed.  

  og ansøgeren skal opfylde krav til bopæl og statsborgerskab. 

  Du kan få nærmere rådgivning om seniorpension hos FTFa. 

  Du kan også læse mere på Borger.dk


Emneord