Løn på privat apotek

Overenskomstlønnen for farmakonomer på privat apotek er ens i hele landet.

Lønnen består af en skalaløn og eventuelt Lokal løns tillæg. Begyndelseslønnen er 1. april 2023 29.525 kr. om måneden.

Skalatrinene 1-7 er toårige med undtagelse af trin 4, som er fireårigt, og trin 7, som er otteårigt. Indplacering på trin 8 sker efter 20 års lønanciennitet.

Den enkelte kan aftale et personligt tillæg med apotekeren.

Ved ansættelse på privat apotek gives der anciennitet for beskæftigelse som farmakonom. Ancienniteten beregnes i Danmarks Apotekerforening. Det betyder, at du får anciennitet for ansættelse som farmakonom på for eksempel sygehusapotek eller i en medicinalvirksomhed.

Ansættelse i mere end halv tid giver fuld anciennitet.

Lønskema for privat apotek

 • Seniortillæg

  Farmakonomer får 3 år før den til enhver tid gældende individuelle folkepensionsalder (FP-alder) et pensionsgivende månedligt tillæg, jf. nedenstående tabel. Tillægget tildeles fra d. 1. i den måned, hvor farmakonomen opfylder betingelsen.

  Tillægget forhøjes, jf. nedenstående tabel, fra d. 1. i den måned, hvor farmakonomen opnår den til enhver tid gældende individuelle folkepensionsalder.

  For deltidsansatte farmakonomer reduceres tillægget i forhold til den nedsatte arbejdstid.

  Tillæg 3 år før FP-alder Fra FP-alder
  Pr. 1.4.2021 1.512 kr. 3.024 kr.
  Pr. 1.10.2021 1.517 kr. 3.033 kr.
  Pr. 1.4.2022 1.545 kr. 3.090 kr.
  Pr. 1.10.2022 1.556 kr. 3.111 kr.
  Pr. 1.4.2023 1.582 kr. 3.164 kr.
  Pr. 1.10.2023 1.588 kr. 3.175 kr.

   

 • Souscheftillæg

  Farmakonomer, der i henhold til stillingsbeskrivelsen har et særligt ledelsesansvar og ansættes som souschefer, skal have et månedligt, pensionsgivende tillæg.

  Souschefen referer til apotekeren. Souschefens opgave er at stå for den administrative ledelse, herunder arbejdets organisering for andre farmakonomer og eventuelt andet personale. 

  Det månedlige pensionsgivende tillæg fremgår af nedenstående tabel.

  Pr. 1.4.2021 5.298 kr.
  Pr. 1.10.2021 5.315 kr.
  Pr. 1.4.2022 5.415 kr.
  Pr. 1.10.2022 5.452 kr.
  Pr. 1.4.2023 5.544 kr.
  Pr. 1.10.2023 5.564 kr.

  Tillægget ydes uanset tjenestegrad.

 • Filialledertillæg

  En farmakonom, der i henhold til sin stillingsbeskrivelse er leder af en apoteksfilial, får et pensionsgivende tillæg. Det månedlige tillæg fremgår af nedenstående tabel.

  Pr. 1.4.2021 4.066 kr.
  Pr. 1.10.2021 4.079 kr.
  Pr. 1.4.2022 4.155 kr.
  Pr. 1.10.2022 4.184 kr.
  Pr. 1.4.2023 4.254 kr.
  Pr. 1.10.2023 4.270 kr.

  Tillægget ydes uanset tjenestegrad.


Emneord