Danskerne skal covid 19-vaccineres - farmakonomer søges!

Der er brug for farmakonomernes kompetencer i regionernes nye COVID 19-vaccinatørkorps. Farmakonomforeningen er vagthund og sørger for, at alle regioner ved, at farmakonomer bør efterspørges, når der søges nyt personale til opgaven.

Covidvaccinering

Lyset for enden af Corona-tunnelen kan forhåbentlig anes i det fjerne. Myndighederne har meldt ud, at man forventer at påbegynde vaccination af borgerne i starten af det nye år, og det er regionerne, der står overfor den kæmpe samfundsopgave, det bliver at vaccinere danskerne.

 

Mange steder er der brug for nye hænder til at vaccinere. En opgave, som farmakonomerne er rustet og kompetente til at hjælpe med.

- Vi er sundhedsfagligt uddannede, har en specialviden om medicin og medicinhåndtering og står i øvrigt i forvejen for hovedparten af de mange tusinde vaccinationer, der gennemføres på landets apoteker. Derfor er vi en oplagt ressource til at indgå i regionernes vaccinatørkorps, forklarer Ann-Mari Grønbæk, formand for Farmakonomforeningen.  

Nogle regioner er begyndt at lave jobopslag, hvor de søger efter vaccinatører. Farmakonomforeningen har derfor taget kontakt til alle fem regioner med henblik på at synliggøre farmakonomernes kompetencer i relation til stillingsopslagene. Dette sker efter, at foreningen blev opmærksom på, at man i et jobopslag ikke nævnte farmakonomer som en af de faggrupper, der kunne indgå som vaccinatører. Efter at Farmakonomforeningen havde en god dialog med ansættelsesstedet, blev farmakonomerne dog tilføjet til jobopslaget efterfølgende.

- Vores kompetencer bør efterspørges på lige fod med andre faggrupper, som også kan vaccinere. Derfor sender vi regionerne en venlig reminder om, at vores hænder og hoveder selvfølgelig også skal efterspørges i deres jobopslag, siger Ann-Mari Grønbæk.

 

Vil du være COVID 19-vaccinatør?

Så hold øje med de fem regioners jobopslag inden for sundhedssektoren. Der kommer løbende forskellige typer af jobopslag inden for corona-beredskabet i disse uger.


Har du spørgsmål til ansættelse i regionerne, så ring til konsulent Ulrik Frederiksen på 3312 0600 eller skriv på ulf@farmakonom.dk.

Skal du være med til at COVID 19-vaccinere? Så giv gerne Farmakonomforeningen et praj, vi vil så gerne sprede de gode historier? Kontakt politisk konsulent, Mette Lisbeth Johansen, mlj@farmakonom.dk.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning