Du kan få udbetalt nogle af dine indefrosne feriepenge

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, får alle lønmodtagere som udgangspunkt indefrosset feriegodtgørelse svarende til 5 ugers ferie. Men med Coronakrisen i tankerne har politikerne besluttet, at nogle af pengene skal kunne udbetales nu.

Danske Penge

Den oprindelige plan for udbetalingen var, at de indefrosne midler skulle udbetales i forbindelse med, at den enkelte medarbejder forlod arbejdsmarkedet med henblik på at gå på pension.

Du kan læse mere om den oprindelige plan her 

Regeringen og folketingets partier har imidlertid besluttet sig for, at det skal være muligt at få udbetalt 3 uger af de 5 ugers indefrosne feriepenge. Hvordan det skal foregå, ligger ikke fast endnu.


Hvad betyder aftalen om udbetaling af de indefrosne feriepenge for dig?

I skrivende stund er der ikke taget stilling til de helt konkrete regler vedrørende udbetalingen.  Der er en formodning om, at udbetalingen kan finde sted til oktober 2020.

For alle lønmodtagere vil det fremgå på www.borger.dk, hvor meget ferie man har optjent i overgangsperioden. Vær dog opmærksom på at arbejdsgivere først har en indberetningsfrist d. 31. december 2020, hvorfor nogle arbejdsgivere vælger at indberette på én gang ved overgangsperiodens udløb fremfor løbende indberetninger.  

Er du ansat på privat apotek, kan du se hvor meget ferie, der indtil nu er opgjort for dig i overgangsperioden. Saldoen finder du på din lønseddel, under rubrikken ”bruttoferiepenge overgangsper.”


Hvad kan du få udbetalt? Prøv en vejledende beregner

Hvor meget du helt konkret har mulighed for at få udbetalt, kan i teorien først opgøres ved udgangen af overgangsåret d. 31. august. Dog har det været muligt at foretage en beregning på flere mediers hjemmesider.  Ved at klikke på nedenstående link, kan du eksempelvis foretage en beregning på Politikens hjemmeside.

Farmakonomforeningen gør dog opmærksom på, at alle beregningerne er vejledende, og at Farmakonomforeningen ikke anbefaler en beregningsmodel fremfor en anden.

 

Prøv beregneren her

 

Feriemidlerne modregnes ikke i indkomstoverførsler, men beskattes i lighed med feriepenge generelt.

 

Fakta:

Elever

Som elev får du elevløn, og denne elevløn er feriepengeberettiget. Det betyder, at når du modtager elevløn i hele overgangsperioden fra 1. september 2019 og frem til 31. august 2020, har du optjent ferie til indefrysning. Det er din elevløn, som er beregningsgrundlaget for den feriegodtgørelse, som bliver indberettet til indefrysning.


Skattefri engangsudbetaling på 1000 kr.

I forbindelse med Coronakrisen, er det blevet besluttet i Folketinget, at man vil yde et engangsbeløb til borgere, som modtog en af disse ydelser i april 2020.

Er du I en af nedenstående kategorier, kan du se frem til 1.000 skattefri kroner senest til oktober:

 • Folkepension
 • Brøkpension
 • Førtidspension
 • Efterløn
 • Seniorpension
 • Fleksydelse
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Fleksjob
 • Kontanthjælp
 • Skånejob

Det gælder også: Barselsdagpenge, SU, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, jobafklaringsforløb, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning