Farmakonom i livsvigtig nøglefunktion

Coronaen har forandret hverdagen, men farmakonomerne knokler løs for at sikre, at borgerne får deres medicin. Farmakonom Jette Seidelin arbejder på Rehabiliteringsafdelingen, Sundhedscentret, Hillerød Kommune.

Jette Seidelin

Her  varetager hun opgaver indenfor medicinhåndtering, vejledninger, undervisning og patientsikkerhedsarbejde i rehabiliteringsafdelingen, hvor kommunens borgere er på midlertidigt ophold af forskellig karakter. Det kan være et træningsophold, terminale ophold eller ophold for borgere, hvis hjemmesituation er uholdbar, fx kan de være demente.

– Fælles for dem alle er “ustabil medicinering”, fordi der hele tiden sker ændringer i den. En del af borgerne bliver udskrevet direkte fra hospitalsophold, hvor medicinhåndteringen også kan være en udfordring, fortæller hun.

Jette Seidelin arbejder i et tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, assistenter, ergo– og fysioterapeuter.

– Da påbuddet kom om, at flere skulle sendes hjem fra arbejdspladserne i forbindelse med Lock Down, var jeg i tvivl og forhørte mig hos min øverste leder, hvorvidt jeg var en af dem, der skulle gå hjem, fortæller hun.

– Men min leder skrev, at min funktion var livsvigtig. At jeg var meget central på min arbejdsplads og skulle sikre, at borgerne fik den rette medicin og sikre, at håndteringen af den foregik rigtigt.

Min leder skrev, at min funktion var livsvigtig. At jeg var meget central på min arbejdsplads og skulle sikre, at borgerne fik den rette medicin og sikre, at håndteringen af den foregik rigtigt.

Jette Seidelin Farmakonom

Så Jette Seidelin er stadig på arbejde, hvor hun hjælper med ting, hun normalt ikke ville beskæftige sig med.

– Vi står i en ny ukendt situation. Beboerne er semi-isolerede og må hverken omgås hinanden, ligesom der ikke må komme pårørende på besøg. De må heller ikke længere forlade deres stuer, men skal spise deres mad der. Og eftersom der er langt mindre personale på arbejde, så hjælper jeg, hvor jeg kan. Jeg smører et par stykker mad til beboere og hjælper dem eksempelvis med at tage tøj på, fortæller hun.

– Der, hvor vi specielt mærker den nye situation, er, at der ikke længere kommer så mange fra hospitalet. Når de bliver udskrevet, vil de hellere hjem. Kun de rigtigt syge er her, tilføjer hun.

På rehabiliteringsafdelingen tager Jette Seidelin og hendes kolleger de forholdsregler om afstandtagen, så godt det er muligt, og håndhæver de skærpede krav over for borgerne. Og så låses al overflødig håndsprit inde på depot, fordi det ellers forsvinder.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning