Farmakonomer er kritisk sundhedspersonale

Det er helt afgørende, at sundhedsvæsenet holdes kørende. Derfor skal personalet have mulighed for at gå på arbejde. Det har betydning i forhold til eksempelvis pasning af børn. Og det kan have betydning i forhold til mulighederne for at blive testet for COVID-19. Foreløbig er det dog svært at blive testet.

Kritisk Sundhedspersonale

Vi er vågnet op til en virkelighed, hvor nye fag er kommet i vælten. Nu lyder der, udover til læger og sygeplejersker, også taksigelser til blandt andre kassedamerne, lagermedarbejderne og renovationsmedarbejderne. For pludselig er det tydeligt, at deres indsats er helt afgørende for at samfundet fungerer. I den forbindelse er også apotekerne blevet meget synlige som bærende institutioner i samfundet. Medicin er bogstaveligt talt livsvigtig, og derfor er det afgørende at apotekerne er bemandede, medicinrummene er fyldt op, og at svækkede borgere får hjælp til at få den rette medicin.

Adgang til nødpasning – men tjek andre muligheder først
Som farmakonom ansat på privat apotek, i regioner eller kommuner, i lægepraksis eller i en anden stilling, hvor du er en del af sundhedsvæsenet varetager du dermed en kritisk funktion i sundhedsvæsenet. Derfor er du omfattet af reglerne om nødpasning. Det betyder, at du kan få passet dine børn i en af din bopælkommunes nødpasningstilbud.

Før du kan få nødpasning, skal du have undersøgt, om du har andre pasningsmuligheder. Hvis det ikke er tilfældet, kan du kontakte din bopælskommune for at få anvist nødpasning.

Test for COVID-19 – og dog…
Sundhedsstyrelsen har meddelt, at udlevering af medicin på apotekerne er en samfundskritisk funktion. Dermed er det bekræftet, at apotekspersonale, der varetager kritiske funktioner er omfattet af retningslinjerne for test.

Det er dog en længere proces at blive testet. Det kræver en indstilling fra apotekeren og derefter en telefonisk visitation hos en læge at blive henvist til vurdering og test for COVID-19. Og det kræver igen, at det bliver vurderet, at det er nødvendigt med en hurtig raskmelding for at apotekets opgaver kan blive opretholdt. Som det er nu vil apotekspersonalet få mulighed for at blive testet, når der er tilstrækkelig kapacitet på testområdet.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning