Fleksibilitet skal sikre stabil lægemiddelforsyning

Farmakonomerne er helt i front i forhold til at sikre lægemiddelforsyningen i et Danmark ramt af COVID-19 og følgerne af virussen. Det stiller store krav. Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen opfordrer til størst mulig fleksibilitet på apotekerne. Derfor er der lavet aftale om midlertidigt at fravige overenskomsten på nogle punkter.

Østerbro Apotek (78)

- Når vi tager det her ekstraordinære skridt, er det fordi vi står over for en dybt alvorlig situation. Lige nu er alle danskeres hverdag i opbrud, og fordi der er tale om en sundhedskrise, så kræver det ekstra af os, der står i forreste linje i sundhedsvæsenet, lyder det fra Farmakonomforeningens næstformand Ann-Mari Grønbæk.

Hun fortsætter:

- Jeg er selv både apotektsansat og småbørnsmor. Jeg ved, at der i den kommende tid vil blive trukket store veksler på mig og mange andre farmakonomer på alle fronter. Men vi bliver nødt til at komme igennem det her sammen.


Fleksibilitet begge veje
Parterne opfordrer apotekerne til at udvise fleksibilitet over for farmakonomer, der er nødt til at være fraværende grundet COVID-19, f.eks. farmakonomer der har børnepasningsbehov.

Parterne opfordrer ligeledes farmakonomerne til at udvise fleksibilitet i forhold til apotekets drift. I den forbindelse er det aftalt, at bestemte dele i overenskomstens § 8 om arbejdstid, kan fraviges. 

Fravigelserne af overenskomsten
Helt konkret handler det om, at parterne har aftalt fravigelse af følgende bestemmelser:

  • 8 A, stk. 3, 1. punktum og 4 – dit skema

Muligheden for at fravige disse bestemmelser, vil medføre:

  • At du ikke har ret til et fast arbejdsskema
  • At dit skema kan ændres uden krav om overholdelse af varslingsreglerne for skemaændringer


  • 8 B, stk. 3 og 4 – dine arbejdstider

Muligheden for at fravige disse bestemmelser, vil medføre:

  • at der ikke er krav om, at du højst må arbejde 2 aftener pr. uge i gennemsnit
  • at der ikke er krav om at du højst må arbejde 1 lang lørdag over en 4 ugers periode


Afvigelserne gælder senest til den 13. april
Når Folketinget vedtager hastelovgivning i forbindelse med corona-smitten, så gør de det med en såkaldt solnedgangsklausul, der gør, at lovgivningen udløber på en bestemt dato. Det samme gør sig gældende med den ekstraordinære aftale mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening. Aftalen gælder 14 dage fra den 16. marts 2020 med mulighed for forlængelse i yderligere 14 dage.


Aftalen påvirker lokalaftaler

Som en konsekvens af denne aftale - og for at støtte op om intentionerne i aftalen - vil eventuelle lokalaftaler vedrørende § 8A, stk. 3, 1. punktum (fast skema) og stk. 4, samt § 8B, stk. 3 og 4, suspenderes så længe aftalen er gældende (dvs fra mandag den 16. marts og 14 dage frem med mulighed for yderligere forlængelse i 14 dage).


Fortsat overarbejdsbetaling ved for mange timer

Det er med hensigtserklæringen ikke tilsigtet, at de almindelige overarbejds- og forskudttidstillæg kan fraviges. Har du flere arbejdstimer inden for din skemaperiode, end du er ansat til, vil du stadig får overarbejdstillæg for de udførte overarbejdstimer.


Fravigelser af overenskomster flere steder på arbejdsmarkedet
PharmaDanmark har på samme vis lavet en aftale om overenskomstfravigelse med Danmarks Apotekerforening. Også her er målet fleksibilitet. Apoteksområdet er ikke det eneste, hvor overenskomsten på den måde bliver fraveget. Dansk Erhverv og 3F har indgået aftale om, at medarbejdere kan hjemsendes i hotel- og restaurationsvirksomheder uden løn. Her er målet at sikre virksomhedernes overlevelse, så der fortsat er job at vende tilbage til efter krisen. 

Jeg ved, at der i den kommende tid vil blive trukket store veksler på mig og mange andre farmakonomer på alle fronter. Men vi bliver nødt til at komme igennem det her sammen.

Ann-Mari Grønbæk Næstformand for Farmakonomforeningen

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning