Overenskomsten er vigtig – også for dig som elev

Overenskomsten former rigtig meget af dit arbejdsliv, afstemningen om den er i fuld gang, og det er vigtigt, at du stemmer.

Online Afstemning Afgiv Din Stemme

Overenskomsten styrer din arbejdsdag
Måske har du en masse erhvervserfaring og har godt styr på overenskomster. Måske er det mere nyt for dig. Uanset hvad, så er det sådan, at en del af vilkårene på det danske arbejdsmarked er bestemt gennem lovgivning. Samtidig bliver rigtig meget fastlagt i overenskomster, som er aftaler lavet mellem fagforeninger som Farmakonomforeningen, og arbejdsgiverorganisationer, som Danmarks Apotekerforening. Det gælder blandt andet din løn, din ret til pauser og i hvor lang tid i forvejen, du skal kende dit skema.
Aftalen bliver indgået mellem foreningerne, men før de gælder, så skal medlemmerne stemme om dem.
Farmakonomforeningens formand Ann-Mari Grønbæk håber, at rigtig mange elever vil stemme om overenskomsten, og hun er fortrøstningsfuld, fordi elevfællesskabet heldigvis er rigtig stærkt i foreningen. Derfor håber hun at rigtig mange elever er klar over at det er vigtigt at de bruger deres rettigheder som medlemmer og stemmer om overenskomsten. For som hun siger:
- Du stemmer blandt andet om din løn – og for mange vil den også gælde, når de er som færdiguddannede.
Sidste udkald for at stemme er torsdag den 16. maj kl. 9.00.

Overenskomsten gælder i to år
Det er nemlig vigtigt, at du stemmer om overenskomsten – også selvom du måske stadig er på første år af din uddannelse. For det første dækker overenskomsten også dig som elev, så det er også dine vilkår, den regulerer. Det gælder også din elevløn. Samtidig dækker overenskomsten perioden fra 1. april 2024 og frem til 31. marts 2026. For elever på andet og tredje år kommer overenskomsten derfor til at være den, der gælder for dem, når de bliver færdiguddannet. På den måde er det både din løn som elev og din fremtidige løn som færdiguddannet, du kan være med til at stemme om.

Bliv klogere på indholdet i overenskomsten
Ligesom alle andre medlemmer på privat apotek har du fået tilsendt en mail med stemmemateriale. Her bliver hele overenskomstresultatet også gennemgået, så du ved, hvad du stemmer om. Du kan også tale med din tillidsrepræsentant, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Din stemme er vigtig
Det er altid vigtigt, at du giver din mening til kende i medlemsdemokratiet, når der for eksempel skal stemmes om overenskomsten. Farmakonomforeningen bliver simpelthen stærkere jo flere medlemmer, der stemmer om overenskomsten. Det lægger vægt bag foreningens argumenter, for det viser nemlig samarbejdspartnere og politikere, at foreningen taler på vegne af medlemmerne, og at man bliver nødt til at tage højde for foreningens holdninger. I sidste ende kommer det medlemmerne til gode.

Så husk at stemme!


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning