Gem dine ansættelseskontrakter og lønsedler – der er penge i dem

Lønsedler, kontrakter, ferieregnskaber og vagtplaner. De er vigtige redskaber, når vi skal sikre, at du har fået den løn du skal have. Og du kan ikke regne med, at andre ligger inde med oplysningerne. Derfor skal du gemme alt.

Papirer

Du bør altid gemme dine Ansættelseskontrakter (eller ansættelsesbrevet). Det er vigtigt, fordi den fortæller en masse om, hvilke rettigheder du og din arbejdsgiver har overfor hinanden. Hvis du for eksempel bliver afskediget, er det afgørende, at vi kan se, hvad der er aftalt med arbejdsgiver. Det kan være med til, at vi kan få en bedre aftale til dig, end den som din arbejdsgiver foreslår. Det kunne f.eks. handle om, hvorvidt du har en 120 dages regel (for opsigelse pga. sygdom) i din kontrakt, eller om der er særlige aftaler om din arbejdstid.


Du har ansvaret for at gemme dine egne oplysninger


Der er ofte medlemmer, der henvender sig til Farmakonomforeningens sekretariat fordi de skal dokumentere deres tidligere ansættelse i forbindelse med, at de har fået et nyt job. Det kan nemlig være afgørende for den løn, man får, hvilken anciennitet man har. Men det er vigtigt at vide, at Farmakonomforeningen ikke kan dokumentere alle dine tidligere ansættelser. Vi ved kun det, du har fortalt os. Tidligere har Apotekerforeningen gemt oplysninger om, hvor man har været ansat i apotekssektoren, men på grund af reglerne om GDPR er det begrænset, hvilke oplysninger der må gemmes – og det gælder også hos os i Farmakonomforeningen

 

Der kan være penge i gamle skemaer

Hvis du arbejder på privat apotek eller andre steder, hvor I registrerer timer og er på fast timetal (og dermed skal have betaling for overarbejde), kan det også være en rigtig god idé at gemme dine skemaer. Vi har for nyligt forhandlet et større forlig for et medlem, hvis arbejdsgiver ikke havde honoreret farmakonomen korrekt i tråd med overenskomstens regler om forskudt tid og overarbejde.

Medlemmet havde heldigvis gemt sine skemaer og derfor kunne vi dokumentere, hvornår hun havde arbejdet. Farmakonomforeningen forhandlede sagen og medlemmet fik efterbetalt kr. 130.000 i manglende løn!


Hold styr på feriedage, overarbejde, afspadsering og sygdom

Feriedage, overarbejde og afspadsering er også vigtigt at notere ned. Der er mange, der tænker, at arbejdsgiver har oplysningerne, men vi oplever desværre ofte, at det ikke er tilfældet – eller at der er uoverensstemmelse mellem dét, arbejdsgiver oplyser, og det medlemmet mener skulle være gældende. Vi ser desværre nogle gange, at medlemmer ved afslutningen af et ansættelsesforhold kommer og siger, at de har timer til gode, men uden at være i stand til at dokumentere det. I disse tilfælde er det næsten umuligt for os at hjælpe pengene hen i medlemmets lommer, hvor de hører hjemme.

Det samme gør sig gældende ved sygdom, hvor det kan være vigtigt at kunne dokumentere, hvornår man har været syg, hvis arbejdsgiver ønsker at opsige en på grund af sygdom.


Husk at få dokumentation for fx lønstigninger

Andre aftaler end ansættelseskontrakten, som du aftaler i løbet af dit ansættelsesforhold, bør du også gemme. Det kunne f.eks. være en lønstigning, som du aftaler med din chef. Hvis du ikke får et stykke papir med underskrift, eller en mail om dette, så gør det selv. Send en mail til din chef, hvor du beder hende om, for god ordens skyld, at bekræfte jeres aftale om, at du stiger f.eks. kr. 1.500 i løn fra juli måned.

Lønsedler skal altid gemmes. Lønsedlerne er dokumentation, når vi skal køre en sag for dig – det kunne f.eks. være, fordi du har fået for lidt i løn, pension eller feriepenge. Lønsedlerne kan også i nogle tilfælde tjene som dokumentation for dine tidligere ansættelser eller din anciennitet. Hvis din arbejdsgiver går konkurs, skal vi bruge lønsedlerne, så vi kan regne ud, hvor mange penge, du kan få i kompensation fra Lønmodtagernes Garantifond.

Så du skal gemme alt, hvad der er relevant for dig i forbindelse med dine ansættelser – og lad være med at regne med, at andre har informationerne.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning