Haves: Udvalg. Søges: Ildsjæle

Har du bud på farmakonomernes rolle i fremtidens sundhedsvæsen? Har du idéer til at skabe bedre arbejdsmiljø for farmakonomer og mod på at repræsentere Farmakonomforeningen ved eksterne møder? Eller har du lyst til at være tæt på overenskomstforhandlingerne enten i det offentlige eller på privat apotek? Så meld dig til et af foreningens nye udvalg. Der er brug for helt almindelige medlemmer.

Det kan godt være, at du aldrig har siddet i et udvalg, en bestyrelse eller været tillidsrepræsentant. Men der er brug for dig.

Når det kommer til den sundhedspolitiske virkelighed og til hverdagen i medicinalproduktionen, i frontlinjen bag skranken eller til at løfte medicinhåndteringen i det offentlige, så er landets farmakonomer nemlig Farmakonomforeningens eksperter.

Den viden er vigtig i foreningens strategiske arbejde, der skal bære både fag og forening godt ind i fremtiden. Fagforeninger er fællesskaber, og derfor er det også vigtigt, at mange forskellige erfaringer kommer i spil.

- Det er vigtigt, at udvalgene afspejler farmakonomerne. Dels de forskellige arbejdsområder og livserfaringer, men der er også geografiske forskelle, som det er vigtigt, bliver afspejlet, lyder det fra Farmakonomforeningens næstformand Ann-Mari Grønbæk.

Logo Til Facebook

De nye udvalg
Farmakonomforeningens nye udvalg skal arbejde med forslag til handlinger på området med udgangspunkt i den strategi, foreningens repræsentantskab vedtog sidste år.

Der skal udpeges medlemmer til:

Arbejdsmiljøudvalget, der har som formål at følge og drøfte arbejdsmiljøet på farmakonomernes forskellige arbejdspladser. Det omfatter privat apotek, det regionale område, staten, kommunerne og industrien.

Kommunikationsudvalget, der skal bidrage til udvikling og samtænkning af Farmakonomforeningens medlemsrettede kommunikation.

Organisationsudvalget, der har som overordnet formål at drøfte Farmakonomforeningens politiske organisering for at sikre den mest hensigtsmæssige opbygning af foreningen.

Det forudsætter løbende drøftelser af den demokratiske struktur, mulighederne for medlemsinvolvering, uddannelsesmuligheder for alle aktive medlemmer og talentudvikling.

Udvalgets medlemmer skal alle være medlem af en regions- eller sektionsbestyrelse.

Sundhedspolitisk udvalg, der skal bidrage til, at foreningen har svar på, hvordan farmakonomer kan bidrage til at løse de udfordringer, der er i sundhedssektoren.

Forhandlingsudvalget for det offentlige, der har som overordnet formål at fungere som sparringsforum for den politiske ledelse før og under overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

I perioderne mellem forhandlinger følger udvalget, hvordan det går med den gældende overenskomst.
Udvalgets medlemmer skal alle være tillidsrepræsentanter.

Forhandlingsudvalget for privat apotek, der har som overordnet formål at fungere som sparringsforum for den politiske ledelse før og under overenskomstforhandlingerne på privat apotek.

I perioderne mellem forhandlinger følger udvalget, hvordan det går med den gældende overenskomst.
Udvalgets medlemmer skal alle være tillidsrepræsentanter.

Læs kommissorierne for udvalgene her

Du finder kommissorierne for de enkelte udvalg her.

Mødefrekvens
Alle udvalgene vil bestå af 5-6 medlemmer, og udvalgene kommer til at holde møder 2-3 gange om året - med undtagelse af forhandlingsudvalgene. De kommer til at holde 3-4 møder om året før og under overenskomstforhandlinger og én gang årligt de mellemliggende år.

I nogle af udvalgene vil medlemmerne også engang imellem blive bedt om at komme med skriftlige indspark eller korte kommentarer pr. mail.

Du kan læse udvalgenes fulde kommissorier på Farmakonomforeningens hjemmeside, farmakonom.dk.

 

Sådan kommer du med
Er du interesseret i at komme med i et udvalg? Så skriv et par ord om, hvorfor det lige er dig, vi skal vælge og angiv, hvilket udvalg du ønsker at engagere dig i.

Send en mail til ff@farmakonom.dk senest søndag den 22. marts 2020.

Hvis der melder sig flere interesserede til udvalgene, end der er behov for, vil Farmakonomforeningens hovedbestyrelse sammensætte udvalgene ud fra en vurdering af de interesseredes profil, erfaringer og arbejdsområde samt overvejelser om geografi.

Ny strategi = ny udvalgsstruktur

I 2019 vedtog de delegerede på Farmakonomforeningens ekstraordinære kongres en ny strategi for foreningen. Derfor har Hovedbestyrelsen vedtaget en ny struktur for Farmakonomforeningens udvalg, så udvalg og strategi passer bedre sammen.

Det er vigtigt, at udvalgene afspejler farmakonomerne. Dels de forskellige arbejdsområder og livserfaringer, men der er også geografiske forskelle, som det er vigtigt, bliver afspejlet.

Ann-Mari Grønbæk næstformand

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning