Lønnen er reguleret i kommuner og regioner

Lønnen i regioner og kommuner er blevet reguleret d. 1. oktober 2020, hvilket betyder at lønningerne, der bliver udbetalt med udgangen af oktober 2020, vil stige.

Stigningen på det regionale område er noget mindre end det kommunale område, hvilket skyldes at reguleringsordningen er udmøntet forskelligt på de to områder. Dette påvirker de kommunale lønninger i en positiv retning, mens det på det regionale område har udmøntet sig negativt.

 

Se løn i regionerne pr 1. oktober 2020

Se løn i kommunerne pr. 1. oktober 2020

 

Hvis du vil læse mere om udmøntningen af reguleringsordningen pr. oktober 2020, kan du finde det her.

COLOURBOX12258087

Emneord

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600