Planlægningen af julen i det offentlige

Der er et stykke tid til jul, men det er en god idé allerede nu at have styr på planlægningen - også i forhold til din arbejdstid.

For regionalt ansatte

Hvis du arbejder på sygehusapotek eller er ansat i en af regionerne som farmakonom, betragtes juleaftensdag d. 24. december som en søgnehelligdag (en helligdag, der ikke falder i en weekend). I 2020 falder juleaftensdag på en torsdag, og du har som udgangspunkt fri på denne dag. Hvis du ikke har fri denne dag, skal du kompenseres for det på et andet tidspunkt inden for jeres normperiode, og du skal derfor have en fridag på et andet tidspunkt i stedet. Hvis du er fuldtidsansat, vil du blive kompenseret for 7,4 timer inden for normperioden. Hvis du er deltidsansat, vil timetallet blive forholdsmæssigt nedsat.

Hvis du skal arbejde juleaftensdag, skal du desuden honoreres ekstra for arbejdet. Det kan aftales lokalt, hvordan arbejde på særlige tidspunkter som søgnehelligdage skal honoreres, men hvis I ikke har aftalt andet på jeres arbejdsplads, vil udgangspunktet være honorering med et 50%-tillæg, som enten kan udbetales eller gives som afspadsering.

Nytårsaftensdag d. 31. december betragtes ikke som en søgnehelligdag. Dog har du som udgangspunkt og i størst muligt omfang ret til fri på dagen fra kl. 12. Hvis du gerne vil have fri hele dagen, kan du efter aftale med din arbejdsgiver bruge enten ferietimer eller afspadsering. Hvis du skal på arbejde efter kl. 12 nytårsaftensdag, skal du honoreres efter de normale søndagstakster, selvom dagen ikke falder på en søndag. Du har i så fald ikke ret til erstatningsfrihed på et andet tidspunkt.


For kommunalt ansatte

Farmakonomer, der er kommunalt ansat, kan som udgangspunkt selv tilrettelægge deres arbejdstid. Det skal i så fald være aftalt i ansættelseskontrakten. Som ”selvtilrettelægger” har du fri både d. 24. december og d. 31. december.

Hvis du ikke er ansat som selvtilrettelægger, vil juleaftensdag betragtes som en søgnehelligdag, og nytårsaftensdag som en fridag efter kl. 12. Der vil således gælde de samme regler som for ansatte i regionerne som beskrevet ovenfor.
 

For statsansatte

Hvis du er farmakonom ansat i staten, vil udgangspunktet være, at både juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage, selvom de ikke betragtes som søgnehelligdage. Det vil fremgå af den konkrete arbejdsplads’ personalepolitik eller personalehåndbog, hvorvidt der er afvigelser fra hovedreglen.

Hvis du har spørgsmål til reglerne for arbejdstid mellem jul og nytår, kan du kontakte Farmakonomforeningens sekretariat på tlf. 3312 0600 mellem kl. 10:00 – 15:00. Du kan også kontakte os via mail på ff@farmakonom.dk.

Adventslys

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning