Plejehjemsleder om farmakonomer: Markant kvalitetsløft

Farmakonomerne har været meget opmærksomme på at skabe gode relationer til deres nye kolleger i kommunens plejesektor og har givet medicinhåndteringen et kvalitetsløft, siger plejehjemsleder Christina Simonsen.

Christina Simonsen

Christina Simonsen er plejehjemsleder i Tårnby Kommune og har gennem det sidste år været med til at ansætte fem farmakonomer. Tre dækker kommunens fem plejehjem, mens to arbejder i hjemmeplejen.

Farmakonomen stillede fem skarpe til plejehjemslederen, der er tovholder for farmakonomgruppen.


1. Hvordan oplever du, at kvaliteten af medicinsikkerheden løftes af farmakonomer?

– Farmakonomgruppen har givet et markant kvalitetsløft i egenkontrollen, medicinviden, medicinadministration og distribution.

2. Hvordan vil du beskrive den proces, der er foregået i dette sidste år, hvor I har haft farmakonomer ansat – i forhold til det markante løft, du beskriver ovenfor?

– Det har taget tid for vores farmakonomer at få fodfæste, da de selv har været med til at forme deres stillings- og funktionsbeskrivelse i praksis. De har skullet skabe en platform for det gode samarbejde med kolleger, der til tider har været i tvivl, om de nye kolleger nu skulle varetage sosu’ernes opgaver omkring medicin.

3. Hvordan er det blevet besluttet at bruge farmakonomer i hjemmeplejen og på plejehjem til sikring af øget

medicinkvalitet?

– Det er en kommunalpolitisk beslutning. Vores forvaltningschef Kim Askelund Madsen havde lagt en sag op til kommunalpolitikerne, da der er gode erfaringer fra andre kommuner med også at ansætte farmakonomer i kommunalt regi.

 

4. Hvordan er farmakonomerne blevet modtaget af de øvrige sundhedsfaglige faggrupper?

– Vi har sammen arbejdet på at skabe en fælles rammesætning for det tværfaglige samarbejde. Det har krævet ledelsesmæssig opmærksomhed at skabe så gode rammer for den nye faggruppe som muligt. Farmakonomerne har desuden været meget opmærksomme på, at det er afgørende at skabe de gode relationer til deres nye kolleger. De har skullet arbejde med tillid og sikre, at de ikke er kommet for at “tage” social- og sundhedsassistenternes arbejde.

5. Hvad består dit job som tovholder for farmakonomerne i? Og hvilke udfordringer ser du, der er for en snæver farmakonomgruppe i forhold til sparring og godt kollegaskab?

– Jeg er ansvarlig for at samle gruppen til regelmæssige møder, som i starten lå hver måned. I 2020 bliver der fire møder årligt samt ekstra ved behov. Jeg tager mig af videregivelse af informationer begge veje, da vores organisation er stor. Det kan være store og små spørgsmål, der trænger sig på, hvilket i starten var særligt vigtigt at rette op på.

– Vi har fokuseret på, at sparring og det gode kollegaskab primært skal foregå ude på institutionerne og med kolleger i hjemmeplejen. Det har været afgørende for en vellykket introduktion, at der skulle være fokus på relationsskabende opgaver med deres nye kolleger.

– Det er min opgave at sikre, at vores farmakonomer modtager en ensrettet information, og at jeg videregiver vores beslutninger til deres respektive ledere. Jeg tager eventuelle dilemmaer op med min ledergruppe og er derved bindeled til gruppen. De er selv blevet opfordret til at gå i dialog med hinanden, når der opstår forskellige udfordringer på deres område, og det har jeg fået indtryk af, at de gør i den udstrækning, hvor de føler, det er en hjælp.

 

Læs også interviewet med farmakonom Pernille Hvass


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning