De offentlige overenskomster er endeligt godkendt

De offentligt ansatte farmakonomer har for længst stemt ja til overenskomstresultaterne. Nu har arbejdsgiverne også godkendt overenskomsterne på de offentlige områder, der nu træder i kraft.

OK21 Logo Smal

Foruden generelle lønstigninger, der sikrer reallønnen, indeholder aftalerne en lang række elementer, der kommer farmakonomerne til gode, bl.a. løn under sorgorlov, fokus på arbejdsmiljø, en styrket seniorindsats og et forhøjet erfaringstillæg.

Overenskomsterne træder i kraft fra den 1. april 2021 og gælder tre år frem.


Ro om farmakonomernes overenskomster

Tina van der Klein, der både er næstformand i foreningen og formand for Farmakonomforeningens offentlige sektion er glad for, at begge sider har godkendt resultatet.

- I Farmakonomforeningen havde vi både en rigtig høj valgdeltagelse og de offentligt ansatte farmakonomer stemte også med markant flertal ja til overenskomsten.


Radiografer og sygeplejersker har stemt nej - og sygeplejerskerne varsler konflikt

Langt de fleste faggrupper har stemt ja, men det har haft en del bevågenhed at et smalt flertal blandt af de regionalt ansatte radiografer og de kommunalt og regionalt ansatte sygeplejersker, der stemte, sagde nej. De to faggrupper skal nu søge et resultat med de kommunale og regionale arbejdsgivere KL og RLTN. Dansk Sygeplejeråd har netop indgivet strejkevarsel, som betyder at 10 procent af sygeplejerskene bliver udtaget til konflikt, hvis der ikke er fundet en forhandlingsløsning senest ved midnatstid mellem den 20. og 21. maj.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning