Farmakonomer styrker medicinsikkerheden i ældreplejen

Næstved Kommune har styrket indsatsen og blandt andet ansat farmakonomer til at sikre, at der kommer bedre styr på sårbare borgeres medicin, når de udskrives fra sygehuset. Næstved er en foregangskommune, lyder det fra farmakonomernes formand.

På Næstved Kommunes 24 akutpladser befinder sig de borgere, som er udskrevet fra en indlæggelse på sygehus, men som ikke er raske nok til at klare sig selv i egen bolig. Der er dermed tale om sårbare borgere, som i høj grad har brug for, at der er styr på håndteringen af deres medicin, så de får den rette medicin på det rigtige tidspunkt og i den rette mængde.

Ser allerede virkning
Derfor har Næstved Kommune i løbet af det seneste år tid ansat to farmakonomer til ældreplejen, da det er en faggruppe, som er specialiseret i netop medicinhåndtering og medicinsikkerhed. Farmakonom Charlotte Halle arbejder fast på akutpladserne, mens farmakonom Ann Hanna i ældreplejen kører ud til borgere for dermed at aflaste plejepersonalet i medicinhåndteringen.

- Vi kan se en virkning af vores øgede indsats på medicinsikkerheden allerede nu. Med de to kollegers ankomst har vi meget mere fokus på, hvornår medicin virker bedst på dagen, ligesom vi sikrer, at den bliver taget på det rigtige tidspunkt, fortæller distriktschef Elisabeth Kjær.


Fra venstre: Carsten Rasmussen, Charlotte Halle, Elisabeth Kjær, Ann Hanna & Ann-Mari Grønbæk

Mere komplekst end nogensinde
Farmakonomerne har også stor viden om medicinens bivirkninger, og hvordan de forskellige typer af medicin virker i samspil. Den viden giver de også videre i det tværprofessionelle samarbejde.
Distriktschef Elisabeth Kjær fortæller, at netop overgangen fra indlæggelse til akutpladser eller eget hjem har medført problemer med borgernes medicin, og hvad de reelt skal tage og hvornår.

- Der er større kompleksitet omkring de her opgaver end nogensinde. Borgerne kommer tidligere hjem fra sygehuset end tidligere, og derfor kræver de mere behandling end tidligere, når de er udskrevet. Det betyder, at der er mere, som vi i ældreplejen skal vide og kunne reagere på, siger Elisabeth Kjær.
Desuden har de to farmakonom-kollegers arbejde kunnet frigøre sygeplejersker og plejepersonales tid og ressourcer til andre opgaver.

Det bedste job i verden
Farmakonom Charlotte Halle blev ansat i april 2021 efter 12 år på privat apotek, og hun mærker, hvordan hun også er kommet meget tættere på borgerne i sit nye job, som hun ikke tøver med at kalde for ’det bedste job i hele verden’.

- Vi arbejder tæt sammen med de andre faggrupper – som vi også lærer meget af. Nogle gange har borgerne på akutpladserne også brug for, at vi bare har tid til at tage dem i hånden, tale med dem eller få en kop kaffe med dem. Dét har jeg også mulighed for at gøre, da jeg blandt mine mange opgaver også har gennemgang af borgerens medicin og medicinsamtaler. Ligeledes giver det mig et godt indblik i, hvordan den enkelte har det, fortæller Charlotte Halle.


Charlotte Halle (th.) og Ann Hanna (i midten) giver gæsterne indblik i deres hverdag.

Næstved er foregangskommune
Onsdag 13. oktober besøgte Farmakonomforeningen, som repræsenterer ca. 5.000 farmakonomer, og borgmester Carsten Rasmussen akutpladserne for at høre mere om den indsats, som ældreområdet i Næstved Kommune har gjort for styrke medicinsikkerheden for borgerne og dermed reducere risikoen for medicinfejl, som i de værste tilfælde kan have alvorlige helbredskonsekvenser og koste liv.

- Næstved Kommune er set med Farmakonomforeningens øjne en foregangskommune. Kommunen har i alt seks af vores farmakonomer ansat til at tage hånd om medicinsikkerhed og medicinhåndtering, hvilket netop er farmakonomers speciale, siger Ann-Mari Grønbæk, formand i Farmakonomforeningen.

Ann-Mari Grønbæk tilføjer:
- Det vidner for os om, at Næstved Kommune tager medicinsikkerheden og dermed borgernes velbefindende meget seriøst. Al erfaring viser, at man med specialiserede medarbejdere - som vores medlemmer - inden for medicinhåndtering kan nedbringe antallet af medicinfejl og utilsigtede hændelser f.eks. i ældreplejen, på bosteder eller på akutpladser.

Hun håber, at andre kommuner følger Næstveds eksempel og sætter medicinsikkerhed højt på dagsordenen.

Borgmester Carsten Rasmussen siger, at kommunen vil se på muligheden for at tænke farmakonomer ind flere steder i det kommunale regi:

- Der er ingen tvivl om, at farmakonomer bidrager positivt med deres utroligt dygtige faglighed. Både til borgerne og til det øvrige personale, når det gælder medicin og medicinhåndtering, siger Carsten Rasmussen.

Nye opgaver med eHospital
Distriktschef Elisabeth Kjær fortæller, at der med Næstveds nye eHospital kommer et ’fremskudt’ sygehusapotek. Et essentielt omdrejningspunkt for eHospitalet bliver et medicinrum, hvor der altid skal være styr på medicinbeholdningen, herunder at den opbevares ved den rette temperatur. Her kommer Charlotte Halle og farmakonomernes spidskompetence i spil, da de får en nøgleopgave med at have ansvaret for medicinrummet.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning