I Fredensborg har de styrket hjemmeplejen med farmakonomer

Fem farmakonomer er sat på det kommunale budget i Fredensborg for at styrke hjemmeplejens medicinhåndtering. Det er ikke sket uden politiske sværdslag, men allerede nu ses effekten, da et påbud netop er blevet ophævet.

I Fredensborg Kommune kæmper de med mange af de problemer, som vi også ser i resten af landet: Ældreplejen fattes hænder til at tage hånd om vores ældste og ofte sårbare medborgere.

Da kommunen samtidig også har haft et påbud gennem længere tid fra Styrelsen for Patientsikkerhed pga. problemer i hjemmeplejen med især medicinhåndtering og journalføring valgte man sidste år at gå nye veje.

Fredensborg Kommune ansatte simpelthen fire farmakonomer til at tage hånd om medicinsikkerheden i hjemmeplejen, og pt. er man ved at ansætte en femte. 

- Vi må søge nye veje for at kunne levere ordentlig pleje til vores ældre. Ansættelsen af foreløbig fire – snart fem – farmakonomer har været en stor succes. De øvrige medarbejdere er rigtigt glade, og det samme gælder lederne. Det letter de andre faggruppers arbejde og giver dem tryghed og mere viden om medicinhåndtering, fortæller Louise Mehnke (S), formand for social- og sundhedsudvalget i Fredensborg Kommune.

Samtidig kan hun fortælle den glædelige nyhed, at kommunen fredag 10. juni 2022 fik ophævet det længerevarende påbud i hjemmeplejen. For tilsynet konkluderer, at Fredensborg Hjemmepleje rykker fra karakter 3 (laveste karakter) til 0 (højeste niveau).


Så glade så en række af medarbejderne i hjemmeplejen ud, da kommunen fik ophævet sit påbud. Foto: Fredensborg Kommune.


Farmakonomer ansat som specialister
Situationen i hjemmeplejen havde været så alvorlig, at der blev iværksat en intensiv indsats med tilførsel af flere ressourcer og et klart fokus på opgaven. Af samme grund blev der bl.a. også ansat farmakonomer, ”som er specialister i medicinhåndtering” (som der står i pressemeddelelsen, der blev udsendt fredag 10. juni af kommunen). Den intensive indsats har nu vist sig at virke.

- Jeg er dybt imponeret og meget stolt over, hvordan vores medarbejdere er lykkedes med at gennemføre så stor en forbedring. Jeg havde næsten ikke turde håbe på, at vi kunne vende skuden så hurtigt, men det gjorde de, og det er en rigtig god nyhed for alle, siger Louise Mehnke.

Politisk slagsmål om ansættelserne
Dermed er påbuddet nu væk fra kommunens skuldre. Men rekruttering af plejepersonale til ældreplejen er stadig så stor en udfordring, at kommunen har 5 til 15 ledige stillinger – i hvert distrikt, fortæller udvalgsformanden.

At sætte ansættelsen af fem farmakonomer på det kommunale budget er dog ikke sket uden politiske sværdslag. Således trak Enhedslistens Bjørn Svensson sig fra forhandlingerne, da han ifølge Frederiksborg Amts Avis mente om ansættelsen af fem farmakonomer, at ”(..)det var blot ikke ånden i budgetforhandlingerne, mener Bjørn Svensson, der specifikt kæmpede for, at medarbejderne på gulvet - dem der skifter støttestrømper og hjælper de ældre i bad - fik penge til ansættelse af flere kolleger.” (Frederiksborg Amts Avis, torsdag 9. juni).

Usikre omkring medicinhåndtering
Til det svarer Louise Mehnke kritikerne, at kommunen simpelthen ikke kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft nok til selve plejeopgaverne. En af løsningerne har derfor været at ansætte farmakonomer til at håndtere medicinen mv. og dermed frigøre ressourcer og en vanskelig opgave for det øvrige personale.

- Vores medarbejdere kan blive usikre i forhold til medicinhåndteringen, og det går farmakonomerne ind og overtager. De giver også en-til-en undervisning til de øvrige medarbejdere i håndteringen af medicin, fremhæver hun.

Louise Mehnke har ikke selv siddet direkte med ansættelserne af farmakonomerne, men det er hendes indtryk, at det har været nemt at tiltrække kvalificerede farmakonomer til kommunens ledige stillinger.

- Det stresser vores plejepersonale, at de ikke har tid til det sociale samvær med de ældre. De er gået ind i faget, fordi de godt kan lide omsorgsarbejde. Farmakonomerne er ét element i vores forsøg på at løse ressourceudfordringerne på et meget presset velfærdsområde, siger Louise Mehnke.


Udvalgsformand Louise Mehnke glæder sig over, at farmakonomer har styrket medicinsikkerheden i hjemmeplejen.

Kommunerne ser os som løsning
I Farmakonomforeningen er man i sagens natur meget glad for, at et stadig stigende antal af kommuner får øjnene op for farmakonomernes mange kompetencer.

- Det er en politisk mærkesag for os at skabe et bredere jobmarked for farmakonomerne. Alt for mange borgere dør eller indlægges på grund af medicinrelaterede problemer. Det gælder i alle dele af sundhedsvæsenet – fra det nære sundhedsvæsen, herunder lægepraksis og kommuner, til regionerne. Derfor er der brug for farmakonomer i hele sundhedssektoren for at styrke medicinsikkerheden. Vi er derfor meget glade for, at Fredensborg Kommune – og en lang række af andre kommuner – også ser os som en del af løsningen, siger næstformand Tina van der Klein, Farmakonomforeningen.

Du ser effekten af din indsats
Farmakonomforeningen har spurgt udvalgsformanden i Fredensborg Kommune, hvad det er, at en kommunal ansættelse kan lokke med:

Louise Mehnke, hvis du skulle sælge et farmakonom-job i jeres kommune over for vores medlemmer, hvad vil du så fremhæve?
- Man arbejder ude blandt borgerne. Dermed ser man den direkte effekt af ens faglighed. Du er ikke lukket inde i et medicinrum, men ser konkret, at din indsats gør en forskel for andre mennesker. Det tænker jeg må være ret fedt, hvis man er uddannet farmakonom. Du er med til at regulere en borgers medicin, og ugen efter kan du se, at han har fået det bedre. Det må da være fantastisk, siger Louise Mehnke.

Hun tilføjer, at farmakonomer i kommunen derudover også får nogle fornuftige arbejdstider, ligesom de får en masse gode kolleger på tværs af andre fagligheder, ikke mindst gennem samarbejdet med sosu-assistenter og sygeplejersker.

Pr. 1. juni 2022 var der ansat 75 farmakonomer i forskellige funktioner rundt omkring i landets kommuner. Flertallet er ansat i hjemme(syge)plejen og på plejecentrene. Derudover er en del ansat i den kommunale rehabilitering eller på akutpladser.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning