Ja til overenskomst på Pharmakon

Farmakonomerne ansat på Pharmakon har sagt ja til den overenskomstfornyelse, der blev sendt til afstemning i midten af juni.

OK21 Logo Smal

Med overenskomstfornyelsen er der aftalt en lønstigning på alle løndele på samlet 5,25 % i overenskomstperioden. Derudover er det med overenskomsten aftalt, at der skal være en dialog om hjemmearbejde i de enkelte afdelinger, hvor der er farmakonomer ansat.

Pharmakon har ikke mange farmakonomer ansat, og derfor offentliggøres stemmetallene ikke, da stemmerne er for let at henføre til personer.

Overenskomsten gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2021 til den 31. marts 2024.


Emneord

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600