Overenskomstafstemning på Pharmakon

Farmakonomforeningen og Pharmakon indgik i sidste uge en aftale om overenskomstfornyelse. Mandag den 14. juni fik alle medlemmer, der arbejder på Pharmakon en mail med afstemningsmateriale.

OK21 Logo Smal

Aftalen indeholder lønstigninger og aftale om drøftelse af hjemmearbejde.

Medlemmer af Farmakonomforeningen der arbejder på Pharmakon har modtaget en mail med link til den elektroniske afstemning. Det skete efter at foreningens hovedbestyrelse havde holdt møde hvor blandt andet godkendelsen af overenskomsten var på dagsordenen.


Lønstigninger og drøftelser om hjemmearbejde som arbejdsredskab

Der er aftalt en lønstigning på alle løndele på samlet 5,25 % i overenskomstperioden.

Ud over lønstigning på alle løndele er der aftalt, at der bliver iværksat dialog om hjemmearbejde i de enkelte afdelinger, hvor der er farmakonomer ansat.

Hovedbestyrelsen har enstemmigt godkendt resultatet og anbefaler, at medlemmerne stemmer ja.

Afstemningen lukker torsdag den 24. juni 2021 klokken 12.00. Herefter vil resultatet blive offentliggjort.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning